Pagrindinis > Dėmesio! > Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

 

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Evangelistas Matas pasakoja, jog ankstų Velykų rytą Marija Magdalietė pirmoji atėjo prie Jėzaus kapo. Tačiau Viešpaties kūno ji ten neberado. Netrukus, kaip liudija  evangelinis pasakojimas, Marija sutiko ir patį prisikėlusį Jėzų.

Šis susitikimas jai suteikė didelį džiaugsmą. Ji drauge su kita Evangelijoje minima Marija skubėjo ta nepaprasta žinia pasidalinti su kitais Jėzaus mokiniais.

Ir mes po daugiau nei dviejų tūkstantmečių džiaugiamės šia ypatinga žinia. Vieni kitus sveikindami su Šv. Velykomis, kaip pirmąjį Velykų rytą moterys, dalijamės Kristaus prisikėlimo žinia su visais mums brangiais ir artimais žmonėmis.

Tiesa, mes prisikėlusio Jėzaus nesutikome taip, kaip aną šventą rytą Evangelijoje minimos moterys. Tačiau tikime, kad Kristus prisikėlė, remdamiesi šių moterų, Kristaus mokinių, daugybės kitų amžininkų liudijimu. Tikime, nes Dievo veikimas per amžius gyvas ir veiksmingas. Mūsų tikėjimą papildo ir stiprina milijonų iki mūsų gyvenusių krikščionių tikėjimas.

Velykų dienos iškilmingoje liturgijoje skaitomi Šventojo Rašto tekstai mums atpasakoja pirmųjų Kristaus mokinių kelią į tikėjimą jų Mokytojo prisikėlimu. Šiame kelyje susipina žmogaus pastangos, ieškojimas ir tiesą padedanti perprasti Dieviška šviesa. Apaštalų įtikėjimo kelyje matome ne tik tvirtumą, bet ir išgąstį, netikrumą, tačiau taip pat ir stiprų norą viską suprasti, įsitikinti, kaip yra iš tikrųjų.

Jėzaus mokiniams nepakako moterų liudijimo. Jie bėgo prie kapo, nes Kristaus prisikėlimu tada nebuvo lengva patikėti. Tuo tikėti nelengva taip pat ir mūsų dienų žmonėms. Vis dėlto mums lengviau, nes per du tūkstantmečius sukaupta didelė tikėjimo paieškų ir jo gilinimo patirtis. Svarbu ją perimti, įdėti pastangų, kad neliktume abejingi.

Mielieji, nuoširdžiai Jus visus sveikinu sulaukus Šv. Velykų, dalinuosi savo asmeniniu tikėjimu ir džiaugsmu Kristaus prisikėlimu. Kartu visiems linkiu gyvo ir tvirto tikėjimo. Kaip ir prisikėlęs Viešpats linkėjo apaštalui Tomui: „…jau nebebūk netikintis – būk tikintis“ (Jn 20, 27). Jus visus telydi džiaugsmas ir nuolat stiprinanti bei palaikanti Dievo malonė.

Rimantas NORVILA

Vilkaviškio ordinaras vyskupas

Astos Jankeliūnienės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE