Pagrindinis > Dėmesio! > 2014 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

2014 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

Šventų Kalėdų laikas kasmet ypatingas. Jį kai kada net vadiname stebuklingu. Šiuo laiku vieni kitiems parodome daugiau gerumo, keičiamės dovanomis, atsigręžiame į silpnuosius, skurstančius. Šiltesnis bendravimas bent trumpam pakeičia kasdieninį santykį su aplinkiniais žmonėmis, skatina parodyti daugiau geranoriškumo.

Papuoštos vitrinos, pastatai, namų vidus, visas šventinis sujudimas kartais net nustelbia pačią svarbiausią priežastį, šį metą darančią tokį nepaprastą. Tad norisi atkreipti dėmesį į tai, kas Kalėdose svarbiausia. O pagrindinę šios šventės žinią Viešpaties angelas perteikia Betliejaus piemenėliams. Ją girdime skaitomą Bernelių šv. Mišių Evangelijoje: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2,10–11).

Taigi Jėzaus – Išganytojo, Viešpaties, Mesijo – gimimas Betliejuje yra svarbiausia šventinė žinia.

Per šv. Kalėdas dažnai minime Šventąją Šeimą. Juozapas ir Marija yra patys artimiausi iš visų žmonių į pasaulį ateinančiam Dieviškajam Kūdikiui. Šiemet džiugiu švenčių laiku, kartu užbaigdami Šeimos metus, prisiminkime ne tik Mariją ir Juozapą su kūdikiu Jėzumi, bet ir daugybę šeimų mūsų krašte. Tas, kurias gerai pažįstame, su kuriomis dalijamės kasdienos rūpesčiais ir džiaugsmais. Taip pat ir tas, kurioms gyvenimas klostosi sunkiai, kurioms stinga sutarimo, darbo, namų šilumos, reikia palaikymo, pagalbos iš šalies.

Kiekviena šeima yra daug kuo panaši į Šventąją Nazareto šeimą. Ji priima gyvybę, kuri vienija visus jos narius. Šeimoje geriausiai rūpinamasi vaikų, o kartu ir visų jos narių gerove. Šeima moko, auklėja, tampa saugiu prieglobsčiu. Ji kartu ir bendrystės vieta, kurioje mokomasi gerbti, vertinti, mylėti savo artimą.

Šventoji Šeima, ypač šiuo šventu Kalėdų laiku, mus moko suprasti, kokia palaiminga ir svarbi yra šeima tiek kūdikiams, tiek vyresniems vaikams, kiek daug ji duoda ir suaugusiems, ir senoliams. Ji Dievo Kūrėjo norėta, numatyta ir yra palaiminga žmogui visais laikais bei visais gyvenimo tarpsniais.

Marija su Juozapu, globodami Jėzų, patyrė daug išbandymų, vargų, net persekiojimų. Tuo Dieviškoji Apvaizda mus moko, kad šeimas turime palaikyti, joms padėti įvairiose sunkiose gyvenimo situacijose. Mūsų laikais daug yra šeimų, kurias slegia ekonominiai sunkumai, nedarbas, negebėjimas apsirūpinti būtiniausiais dalykais. Daug yra šeimų, kurių nariai sunkiai serga, kurios sunkumų akivaizdoje praranda viltį. Nemažai sutuoktinių neištvėrę išsiskiria taip sužeisdami vaikus, atnešdami daug skausmo artimiesiems. Šventosios Šeimos pavyzdžiu Dieviškoji Apvaizda mus moko, kad šeimas turime palaikyti, joms padėti įvairiose sunkiose gyvenimo situacijose.

Šiuo šventu Kalėdų laiku melskime, kad Dievas, užtariant Šventajai Nazareto šeimai, lydėtų ir stiprintų visas šeimas. Melskime, kad jos pajėgtų įveikti kasdienio gyvenimo sunkumus ir žengti vienybės keliu. Melskime, kad jaunimas nebijotų įsipareigoti visą gyvenimą trunkančiai ištikimybei, kad tarpusavio meilė, pagarba ir supratimas kartu su gyvu tikėjimu būtų mūsų krašto šeimų tvirtumo pagrindas.

Visus nuoširdžiai sveikinu ir linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų vienybėje su Viešpačiu.

Rimantas NORVILA

Vilkaviškio ordinaras vyskupas

Laimos Grigaitytės nuotrauka.

Komentaras “2014 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE