Pagrindinis > Vilkaviškio vyskupija

2016 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

  Neseniai užbaigėme ypatingą Dievo malonės laiką – Gailestingumo metus. Tačiau Jubiliejinių metų aidai vis dar skamba mūsų protuose ir širdyse. Jie primena, jog Dievo gailestingumas tęsiasi amžinai ir niekada neišsenka. Šiomis dienomis švenčiamas Jėzaus Kristaus gimimas taip pat yra didis Dievo gailestingumo, jo maloningumo, savęs dovanojimo pasireiškimas. Jubiliejinių metų paskatinti priimkime

Plačiau

2016 m. Vilkaviškio vyskupo Velykinis sveikinimas

  Mieli broliai ir seserys Kristuje, Nuoširdžiai sveikinu Jus visus žodžiais: „Kristus prisikėlė.“ Šie žodžiai jau dvidešimt amžių kasmet šventų Velykų laiku milijonų tikinčiųjų širdyse suskamba kaip pasveikinimas, o kartu ir kaip ypač džiugi žinia. Ji mums vis naujai praneša apie didį Dievo darbą – žmogaus atpirkimą. Tebūna šią šventą dieną mūsų širdis

Plačiau

2015 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

  Mielieji, Nuoširdžiausiai visus sveikinu sulaukus šventų Kalėdų. Gausi Viešpaties palaima, džiaugsmas ir ramybė telydi Jus visus šiomis ypatingų švenčių dienomis. Kiekvienais metais sulaukę Jėzaus gimimo, šią šventę pasitinkame su džiaugsmu ir laikome ją viena didžiausių metų švenčių. Kasmet šis džiugus laikas mus skatina vis iš naujo susimąstyti, kodėl kartų kartos ištisus amžius taip

Plačiau

Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

Nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš mirtį. Šventų Velykų dienos Evangelija mums glaustai atpasakoja įvykius po Kristaus prisikėlimo. Joje minima, kad Marija Magdalietė pirmoji pamato tuščią kapą. Ji nubėga šią žinią pranešti Jėzaus mokiniams. Šie tuoj pat skuba įsitikinti, ar tiesa tai, ką girdi. Vienas iš

Plačiau

2014 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

Šventų Kalėdų laikas kasmet ypatingas. Jį kai kada net vadiname stebuklingu. Šiuo laiku vieni kitiems parodome daugiau gerumo, keičiamės dovanomis, atsigręžiame į silpnuosius, skurstančius. Šiltesnis bendravimas bent trumpam pakeičia kasdieninį santykį su aplinkiniais žmonėmis, skatina parodyti daugiau geranoriškumo. Papuoštos vitrinos, pastatai, namų vidus, visas šventinis sujudimas kartais net nustelbia pačią svarbiausią

Plačiau