Pagrindinis > Dėmesio! > Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

Vilkaviškio vyskupo velykinis sveikinimas

Nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš mirtį.

Šventų Velykų dienos Evangelija mums glaustai atpasakoja įvykius po Kristaus prisikėlimo. Joje minima, kad Marija Magdalietė pirmoji pamato tuščią kapą. Ji nubėga šią žinią pranešti Jėzaus mokiniams. Šie tuoj pat skuba įsitikinti, ar tiesa tai, ką girdi. Vienas iš atbėgusiųjų prie Viešpaties kapo buvo apaštalas evangelistas Jonas. Jis atpasakoja to ryto įvykius, kaip juose gyvai dalyvavęs liudytojas.

Evangelistas Jonas pastebi, jog žinia apie Jėzaus prisikėlimą plito labai greitai. Tiek Marija Magdalietė, tiek apaštalai bėgte bėgo išgirdę šią žinią. Tuo metu jiems nebuvo nieko svarbesnio.

Evangelijos pasakojimo apie Velykų rytą svarbiausioji mintis ta, kad pirmieji liudytojai, išvydę tuščią Jėzaus kapą ir jame paliktas tvarkingai suvyniotas drobules, įtikėjo, jog Jėzus, kaip skelbė Raštai, prisikėlė iš numirusių. Taip Prisikėlimo šviesa nutvieskė ir jų širdis.

Velykų ryto žinia, kai ja įtikima, panašiai paveikia visus. Ji nurita sunkius akmenis ne tik nuo Kristaus kapo, bet ir nuo mūsų širdžių. Velykų žinia padeda suprasti didį Dievo numatytą išganymo planą, Kūrėjo gerumą žmogui. Tai ypatinga naujiena. Nieko svarbesnio per savo gyvenimą žmogus negali išgirsti, kadangi Kristaus prisikėlimas atveria kelią į amžinybę.

Šiandienos žmogui, skubančiam, bėgančiam, esančiam vis nesibaigiančių darbų ir rūpesčių sūkuryje, reikia stabtelėti ir išgirsti, suprasti ir patikėti, jog Kristus tikrai prisikėlė. Tai svarbu, kad nuostabi amžinojo gyvenimo galimybė neliktų praleista. Tokios galimybės praradimas būtų nepalyginamai didesnis nuostolis, nei netekti loterijoje milijonų pamiršus, kad turi laimingą bilietą.

Mielieji, kviečiu ir raginu kartu su apaštalu Pauliumi: „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“ (Kol 3, 1). Velykų dienos šventųjų Mišių antrajame skaitinyje apaštalas mus kartu ir drąsina: „Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi“ (Kol 3, 4). Tokiai šlovei ir amžinajam gyvenimui esame pašaukti visi. Tegul džiaugsmingos šv. Velykų žinios priėmimas ir gyvenimas ja mus veda į amžinybės vilties išsipildymą.

Rimantas NORVILA,

Vilkaviškio ordinaras vyskupas

Laimos Grigaitytės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Taip pat skaitykite