Pagrindinis > Dėmesio! > 2015 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

2015 m. Vilkaviškio vyskupo kalėdinis sveikinimas

 

Mielieji,

Nuoširdžiausiai visus sveikinu sulaukus šventų Kalėdų. Gausi Viešpaties palaima, džiaugsmas ir ramybė telydi Jus visus šiomis ypatingų švenčių dienomis.

Kiekvienais metais sulaukę Jėzaus gimimo, šią šventę pasitinkame su džiaugsmu ir laikome ją viena didžiausių metų švenčių.

Kasmet šis džiugus laikas mus skatina vis iš naujo susimąstyti, kodėl kartų kartos ištisus amžius taip džiugiai pasitinka Kristaus Gimimą? Kodėl ši šventė kartų kartoms yra ypač svarbi?

Tai galime geriau suprasti prisimindami, kas yra tas Kūdikis, kurio gimimą švenčiame.

Kiekvieno kūdikio atsiradimas šeimoje pasitinkamas su džiaugsmu ir viltimi. Bet jokio kito kūdikio gimimo žmonija nešvenčia iš kartos į kartą, amžių amžiais. Šventosios Kalėdos mus pakviečia piemenėlių ir angelų apsuptyje gulintį ėdžiose kūdikį Jėzų priimti kaip dėl mūsų gimusį Dievą.

Atnaujindami tokį supratimą pasitelkime pagalbon Dievo žodį.

Kalėdų nakties šv. Mišių skaitinys iš pranašo Izaijo knygos mums primena, kad apie šį Kūdikį jau buvo kalbama kelis amžius prieš jo gimimą. Pranašas rašo, jog jis vadinsis: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Ramybės Kunigaikštis“ (Iz 9, 5).

Kalėdų dienos Evangelijoje apie Jėzų apaštalo Jono lūpomis sakoma, jog jis yra „…tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų“ (Jn 1, 9). Dar evangelistas Jonas primena: „…Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę“ (Jn 1, 3).

Šie ir kiti Šventojo Rašto apibūdinimai geriausiai padeda suprasti, ką ištisus amžius tikėjo milijonai žmonių. Pirmiausia, jog Betliejaus Kūdikis, kurio gimimą kasmet džiugiai švenčiame, yra Dievas, dalyvaujantis pasaulio kūrime.

Šis dieviškas Kūdikis visai žmonijai neša ramybę ir išganymo viltį. Jis yra tas, per kurį galime laimėti amžinąjį gyvenimą. Tokią dovaną Jėzus gali užtikrinti, nes jis yra Dievas, per kurį visa sukurta.

Ypač džiaugiamės tuo, kad ir kiekvienas iš mūsų esame tas, dėl kurio Jėzus nužengė tarp žmonių.

Nė vienas kitas toks kūdikis žemėje nėra gimęs. Tad džiaugdamiesi tokiu dideliu paties Dievo maloningumu – mylimojo Sūnaus mums dovanojimu – kasmet džiaugsmingai švenčiame Jėzaus gimimą. Kiekvienais metais iš naujo išgirstame ir suvokiame šią ypatingą žinią, kuri daugybei žmonių pakeitė gyvenimą.

Šiemet Viešpaties gimimą švenčiame popiežiui Pranciškui visoje Bažnyčioje paskelbus Jubiliejinius Gailestingumo metus. Per tuos metus popiežius mus visus kviečia iš naujo apmąstyti Gailestingumo slėpinį.

Dievo gailestingumas labai artimai susijęs su šventomis Kalėdomis. Betliejuje gimęs Dievo Sūnus Jėzus Kristus geriausiai atskleidžia dievišką palankumą, gerumą, gailestingumą kiekvienam geros valios žmogui. Skelbdamas šiuos metus popiežius rašo: „Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas” (MV, 1).

Per visus metus turėsime daug progų vis geriau pažinti Gailestingumo slėpinį. Tegu mūsų širdis ir protas būna atviri tokiam pažinimui. O Kristaus Gimimo iškilmės tebūna to pažinimo pradžia, padedanti vis geriau suvokti dieviškojo Gailestingumo apsireiškimą.

Kartu siekime, kad pažintas Dievo gailestingumas skleistųsi ir kasdieniniame mūsų gyvenime, reikštųsi gerumu, palankumu, visokeriopa artimo meile žmonėms, su kuriais susitinkame kasdieną.

Rimantas NORVILA

Vilkaviškio ordinaras vyskupas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE