Pagrindinis > Naujienos > Ar gyvenant užsienyje galima pasikeisti vaiko gimimo liudijimą?

Ar gyvenant užsienyje galima pasikeisti vaiko gimimo liudijimą?

Klausimas:

Gyvename Ispanijoje ir auginame dvejų metukų sūnų, turintį Lietuvoje išduotą gimimo liudijimą. Norime vaikui duoti kitą vardą. Ar tai įmanoma padaryti ir ar būtina dėl to atvykti į Lietuvą?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Nuo 2011 m. pabaigos įsigalioję Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių pakeitimai suteikia teisę keisti nepilnamečio vaiko vardą. 

Pažymėtina, kad nepilnamečio vaiko vardas gali būti keičiamas tada, jeigu turimas vaiko vardas neatitinka jo interesų.

Taisyklių 15 punkte įtvirtinti reikalavimai naujai pasirenkamam vaiko vardui: jis turi atitikti vaiko lytį, neprieštarauti Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, taip pat neprieštarauti vaiko interesams ir gerai moralei.

Dėl nepilnamečio vaiko vardo pakeitimo turėtumėte kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigą. Jeigu gyvenate užsienyje ir nesate deklaravęs  gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, prašymą pakeisti vaiko vardą galite pateikti paskutinės savo gyvenamosios vietos Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigai arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigai. Patvirtintą prašymo formą galite rasti Teisingumo ministerijos interneto tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“.

Į civilinės metrikacijos įstaigą galima kreiptis ne tik asmeniškai, bet taip pat per įgaliotą atstovą arba per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą, esančią arčiausiai Jūsų gyvenamosios vietos, jeigu gyvenate užsienyje.  Taigi, nėra būtina iš kitų valstybių vykti į Lietuvą tam, kad civilinės metrikacijos įstaigai pateiktumėte prašymą dėl nepilnamečio vaiko vardo pakeitimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreipiantis per atstovą, be kitų vaiko vardo pakeitimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Įgaliojimą dėl atstovavimo keičiant vaiko vardą galima sudaryti ir elektroniniu būdu internetiniame tinklalapyje www.igaliojimai.lt .

Kreipiantis į civilinės metrikacijos įstaigą, turi būti pateikiamas aukščiau minėtas nustatytos formos prašymas, taip pat pareiškėjo (šiuo atveju, nepilnamečio vaiko vieno iš tėvų arba abiejų tėvų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (tinkamais dokumentais laikomi Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas.

Kartu turėtų būti pateiktas nepilnamečio vaiko gimimo liudijimas, jo asmens tapatybės dokumentas, jeigu vaikas šį dokumentą jau turi, taip pat kito iš vaiko turimų, t. y. įrašytų vaiko gimimo liudijime, tėvų, jeigu jam teismo sprendimu nėra neterminuotai apribota tėvų valdžia, rašytinis sutikimas dėl nepilnamečio vaiko vardo keitimo. Be to, turi būti pateiktas vieno iš vaiko tėvų arba jų abiejų motyvuotas raštiškas prašymas, kuriame būtų nurodyta, dėl kokių priežasčių pageidaujama keisti nepilnamečio vaiko vardą.

Jei vaikui yra suėję 10 metų, yra būtinas ir jo rašytinis sutikimas dėl vardo keitimo.

Už vardo keitimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava – 12 eurų.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE