Pagrindinis > Toli – arti (Page 11)

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Pabaiga)

9–10 dienos (liepos 4-oji–5-oji): ...kai tikslas yra KELIAS, arba širdies išsiplėtimo malonė Ištrauka iš Stefanijos dienoraščio: „Pabudau 5.15 val. ir vos neapsižliumbiau – KELIAS juk šiandien baigsis. Nebus geltonų rodyklių, aštuonias dienas man rodžiusių kryptį. Kur aš be jų nueisiu? Kaip rasiu teisingą, tą vienintelį, kelią? Prikėliau Laimą. Dušas. Kavos puodelis

Plačiau

Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė (Pabaiga. Pradžia – 2014-09-18)

  Apie Kimenavos pilies paėmimą ir tūkstančio šešių šimtų sūduvių atsivertimą Kronikos 217 (212) skyrelyje rašoma apie Kimenavos pilies paėmimą 1283 m. vasarą: Tuo metu tas pats brolis Konradas, magistras, rūpindamasis jam patikėtomis parei­gomis, ne vieną naktį praleido be miego, svarstydamas, kaip atvesti į tiesos kelią tikėjimo priešus sūduvius. Siekdamas šio tikslo, subūrė

Plačiau

Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė

  (Paaiškinimai skaitytojui: tos žemės pagrindinė pilis Kimenava stovėjo ant dabar vadinamo Kumelionių piliakalnio) Istorinė pratarmė Marijampolės miestas istorijos amžių virsme tapo šiandieninės Sūduvos krašto centru, jo sostine. Žinoma, tai akivaizdus faktas, tačiau dėl krašto pavadinimo – ir šne­kamojoje kalboje, ir iš politikų lūpų girdime, ir oficialiuose raštuose vis dar minimas Suvalkijos vardas,

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

8 diena (liepos 3 -oji): „Vėžlys geriau kelią pažįsta nei kiškis“ Ankstyvą rytmetį paliekame jaukų Valgos albergą ir vėl – į kelią, ten, kur veda geltonos rodyklės. Beeinant pro eilinį mažą miestelį, mus sustabdo ispanų krašto apsaugos pareigūnai, iš kuprinių ant pečių bei prie kuprinių prikabintų šv. Jokūbo kriauklių (ačiū Antonio!)

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

7 diena (liepos 2-oji): ...kuprinė visai baigia prie žemės prilenkt – kaip dažną iš mūsų prilenkia gyvenimas „Sterilųjį“ albergą paliekame vos prašvitus. Geltonų rodyklių kelyje iškart palengvėja, apima pažįstamas jaukumo jausmas: jau kelias – mūsų namai... Žingsnis po žingsnio, ir už nugaros lieka Pontevedra, geltonos rodyklės puikuojasi ant miestelių, kaimų akmeninių

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

6 diena (liepos 1-oji): kelias – kaip gyvenimo metafora Rytas. Pirmasis kavos puodelis, kuprinės ant pečių ir – į kelią. Vos tik žengusios pirmuosius žingsnius, susiduriame su keliaujančių portugalų grupele. Jie keliauja nuo Valencos (Portugalijos), perpus trumpesnį kelią nei mes. Ištrauka iš Stefanijos dienoraščio: „Susipažįstame: vienas iš jų – bankininkas, į Santjago de

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

5 diena (birželio 30-oji): o kas sakė, kad bus lengva? Pažinties su Ispanija pradžia, palikus Tui albergą ir iš pat ryto einant keliu, vingiuojančiu jaukiomis viduramžių gatvelėmis, atrodo žavi, kol „neįsimušame“ į pramoninius rajonus. Nesmagu, sunku, slogu, bet su geltonomis rodyklėmis nepasiginčysi: eiti reikia ten, kur jos liepia. Įkaitusio asfalto, betono,

Plačiau

Tikėjimo išbandymas: demonas prabilo vargšės moteriškės lūpomis

Žmogaus  galimybių bei ribotumo neteisingas įvertinimas veda prie visko, ką galėtume vadinti stresais, vidine įtampa bei nerimu, nesėkmėmis, nelaimėmis, iš kurių neretai žmogus pats savo jėgomis sunkiai išbrenda. „Mūsų savaitės“ pašnekovas šiais klausimais Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios klebonas Gediminas Bulevičius, kaip ir derėtų dvasininkui, pirmiausia visus kviečia širdimi

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

4 diena (birželio 29-oji): maldų sekmadienis Mes vėl kelyje. Pagal dešimčiai dienų numatytą maršrutą mums šiandien reikia nueiti tik 20 kilometrų. Kodėl tiek mažai? Atidžiau pastudijavus žemėlapį, tampa viskas aišku: mūsų laukia lipimas į patį aukščiausią kalną visame kelyje. Na, kaip nors – trauktis nėra kur, tik eiti į priekį, juolab

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

3 diena (birželio 28-oji): „išvydus“ nematomą ranką, arba sapno déjà vu Kelionė tęsiasi. Iš Antonio, švento žmogaus, namų išeiname apie 7 valandą ryto, be perstojo pliaupiant lietui, kuris vis stiprėja. Lyg šiltas dušas permerkia visus drabužius iki paskutinio siūlelio, tačiau ir atgaivina, suteikia jėgų. Žingsniai, iš pradžių buvę, rodos, nepakeliami, pamažu

Plačiau

Bevaikštant Gelgaudiškio dvaro istorijos ir legendų takais

Gelgaudiškis... Nedidukas miestelis Šakių rajone, garsėjantis dvaru.Visa Lietuva jį matė legendiniame filme „Tadas Blinda“: čia, kaip matome iš filmo scenų, buvęs pono Gruiniaus dvaras. Dabar šį dvarą žino visa Lietuva dėl teatralizuotų ekskursijų, organizuojamų Gelgaudiškio kultūros centro iniciatyva. Jau ketvirtas sezonas ant Nemuno kranto įkurtame neoklasicistinio stiliaus Gelgaudiškio (Šakių raj.) dvare,

Plačiau

Sūduva – baltų žemė (Pabaiga. Pradžia – 2014-07-19)

  Baltų vardas atsirado kaip mokslinis mūsų genčių pavadinimas 1845 m. pagal Baltijos jūros pavadinimą, šį terminą pateikė vokiečių kalbininkas G. H. F. Nesselmannas.  Į rašytinę istoriją baltai yra patekę aisčių vardu I a. po Kr., romėnų istorikas Kornelijus Tacitas veikalo „Germanija“ 45 skyriuje pirmą kartą mini aisčius (Aestii), veikalas parašytas

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu (Tęsinys)

2 diena (birželio 27-oji): dvasios aristokratiškumo, pasitikėjimo ir kilnumo pamokos Sparčiais žingsniais vis tolstame ir nuo Porto, ir nuo Vilarino, paskutiniosios nakvynės vietos. Šiandien turime nueiti 26 kilometrus. Nakvynės ieškosime Barceloje, jei tik kojos ten nuneš… Prieš akis veriasi nuostabus kraštovaizdis, einame miestelių, kaimų grindiniais, grožėdamosi gražiais vaizdais, mūsų krašte tik žiemos

Plačiau

242 kilometrai pėsčiomis švento Jokūbo keliu

Kai mąstome, kalbame apie kelią, iškart jis asocijuosi su tikslu. Rodos, kitaip ir negali būti: kam reikalingas betikslis kelias? Remiantis tokia seka, tikslas iškyla lyg prasmė, o kelias – tik priemonė jai pasiekti. Ši, rodos, neatremiama logika buvo sugriauta pėsčiomis nuėjus 242 kilometrus Portugalijos ir Ispanijos žemėmis geltonomis rodyklėmis nužymėtu

Plačiau

,,Mano ašara pasauly niekada neišdžius…“

  ,,Einu, išvaromas einu/ Vorkutos, Krasnojarsko link,/ Kur nei žolynų, nei dainų,/ Kur žmonės be širdies aplink.// Praeit reiks kruvinu keliu,/ Kur niekados žolė nežels!/ Nebus nei sodų, nei gėlių.../ Ant skruostų ašaros prišals...“ – taip apie tragiškus mūsų valstybei istorijos įvykius – didžiuosius trėmimus – rašė poetas Antanas Miškinis knygoje

Plačiau

Anonsas: 242 kilometrai pėsčiomis Šv. Jokūbo keliu

„Mūsų savaitė“ ką tik grįžo iš šv. Jokūbo kelio, kartu su Stefanija Navickiene ir portalo redaktore Laima Grigaityte pėsčiomis įveikusi 242 kilometrus nuo Porto miesto (Portugalija) katedros iki piligriminės kelionės tikslo – Santjago de Kompostelos (Ispanija) katedros, kurioje palaidoti Jokūbo, vieno iš dvylikos Kristaus mokinių, apaštalo, palaikai. Nuo ankstyvo ryto

Plačiau

Paežeriuose atkuriama senųjų gegužinių tradicija

  Praėjusį šeštadienį Paežerių kaimo (Vilkaviškio raj.) bendruomenė „Gulbinėlis“ visus – ir esamus, ir buvusius kaimo gyventojus, ir visus kitus, kuriems prie širdies iš sielos gelmių plaukianti daina, smagus šokis, mielas bendravimas, – sukvietė į jau antrą kartą iš eilės rengiamą kaimo gegužinę. Nuotaikinga šventė vyko, kaip sako paežeriečiai, buvusioje Stadalnykynėje, arba

Plačiau

Senos meilės istorija

  Kartą, lydėdamas garsų profesorių iš Paryžiaus, sustojau Žaliojoje ir parodžiau kapavietę, kur buvo palaidotas prancūzų lakūnas Žanas Manso, tarnavęs garsiame pulke ,,Normandija – Nemunas“. Svečiui paaiškinau, kad jo kraštietis kovojo prieš fašistinę Vokietiją, tarnaudamas Sovietų Sąjungoje įkurtame prancūzų savanorių lakūnų dalinyje. Svečias nustebo sužinojęs, kad prancūzai rusų pusėje kovojo prieš

Plačiau

Budavonės kankiniai

  Važiuodamas į dr. Jono Basanavičiaus gimtinę, dažnas užsuka į Budavonės miškelį, kur 1941 metais birželio 22 d. buvo įvykdyta kraupi egzekucija trims kunigams. Hitlerinei Vokietijai užpuolus stalinistinę Sovietų Sąjungą, nuo vokiečių Vermachto smūgių besitraukianti ,,nenugalimoji“ Raudonoji Armija visoje Lietuvoje įvykdė kraugeriškas žudynes. Rainiai, Pravieniškės, Budavonė, Červenė (Baltarusija) – tai vietovės,

Plačiau