Pagrindinis > Dėmesio! > Daugiabučiai namai negali būti palikti be priežiūros

Daugiabučiai namai negali būti palikti be priežiūros

Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius praneša, kad atliekant daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – DNSB) statinių naudojimo priežiūros planuotus patikrinimus, pastebėta, kad daugiau nei pusė patikrintų DNSB nevykdo privalomos daugiabučio gyvenamojo namo statinio techninės priežiūros.

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad statinys, jo būklė nekeltų pavojaus statinyje, ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais ten esančių žmonių sveikatai, gyvybei arba aplinkai. Statinio techninės priežiūros nauda – statinio savininkas ir naudotojas žino statinio būklę, trūkumus, defektus ir remonto poreikį.

Daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas tinkamą kvalifikaciją turintį techninį prižiūrėtoją. Asmenims, vykdantiems gyvenamojo namo techninę priežiūrą, taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai: namų, priskirtų ypatingo statinio kategorijai – turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją; kitų namų – turėti ne žemesnį kaipaukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą.

Statinio techninis prižiūrėtojas privalo turėti, tvarkyti ir pildyti privalomuosius statinio priežiūros dokumentus: statinio techninį pasą (apšildomų pastatų, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kv. m – pastato techninį-energetinį pasą), statinio techninės priežiūros žurnalą, periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai.

Statinio techninis prižiūrėtojas tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad statinio būklė per visą pastato naudojimo trukmę atitiktų esminius reikalavimus. Statinio apžiūros, tyrimai, auditas vykdomi statinio techninio prižiūrėtojo siūlymu, statinio naudotojų (butų ir kitų patalpų savininkų) lėšomis.

Primename, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

Civilinis kodeksas yra nustatęs teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu, kaip jį valdyti, prižiūrėti ir išlaikyti. Statinių savininkų (naudotojų) pareigos yra reglamentuotos ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Nuo 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsigaliojo nauji statytos techninio reglamento STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ pakeitimai.

Būtina įsidėmėti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE