Pagrindinis > Dėmesio! > Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2017

Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2017

 

Liepos 23 d., sekmadienio pavakarę, Vakarine liturgine valanda Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje prasidės Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2017. Tai jau dvyliktuosius metus iš eilės ir septintąjį kartą Marijampolėje vyksiantys grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, kurie truks savaitę, liepos 23–30 dienomis.

Šių metų Grigališkojo choralo savaitės tema – „Ad  caeli Reginam“ – „Į dangaus Karalienę“, sekant Šv. Tėvo Pijaus XII 1954 m. išleistos enciklikos pirmaisiais žodžiais, apmąstant Fatimos 100-metį, kartu su Marija meldžiant pasauliui ir Tėvynei gailestingumo ir taikos. Savaitės programa tradiciškai formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje, koncerte). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai. Savaitės dalyvių dvasios tėvas – Vilniaus  arkivyskupijos kancleris, puikus liturgijos žinovas, reguliarus Mišių lotynų kalba sekmadienių vakarais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje celebrantas – kun. Kęstutis Palikša.  

Nuolatinė Savaitės programos dalis yra kelionė į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur liepos 26 d., trečiadienį, drauge su broliais benediktinais bus giedama Mišiose, dalyvaujama liturginėse valandose. Kaip ir 2016 metais – kaip tik tuo metu Palendriuose viešės  Solesmes benediktinų kongregacijos prezidentas, abatas Philippe Dupont, kuris paskaitys paskaitą apie benediktiniškąjį dvasingumą. Marijampolėje Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, taip pat piligrimų namuose „Domus beati“. Tarp dalyvių  sulauksime svečių iš Rusijos – Maskvos ir Sankt Peterburgo.    

Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija (įkurta 1992 m.) nuo 1993 metų pradėjo organizuoti savaitės trukmės grigališkojo choralo kursus. Kretinga, Kražiai, Pažaislis, Solesmes (Prancūzija), Marijampolė – paskutinę liepos mėnesio savaitę tapdavo Lietuvos grigališkojo choralo centru. Atrodytų, tokiam formatui vis kiltų pavojus išsisemti, tačiau nuolatinis siekis atsinaujinti, geri ryšiai su Europos choralo autoritetais kiekvieną kartą suteikdavo Savaitėms vis naujų kūrybos ir išraiškos impulsų, galimybę pažinti skirtingų kraštų temperamentus ir interpretacijas. Lietuvoje choralo savaitėse dėstė ir jungtiniam dalyvių chorui vadovavo: dr. Mary Berry (1917-2008) (1993, Anglija), Jaan-Eik Tulve (1996, Estija), dr. Franz Xaver Kainzbauer (1999, Austrija), dr. Goddehard Joppich (2005, Vokietija), t. Daniel Saulnier (2007, 2008, 2010, Prancūzija), dr. kun. Mariusz Bialkowski (2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, Lenkija), Alexander Markus Schweitzer (2011, Vokietija), prof. Antonino Albarosa (2012, Italija), kun. dr. Ján Veľbacký  (2012, Slovakija), dr. Inga Behrendt (2013, Vokietija), Réka Miklós (2014, Serbija, Austrija), prof. dr. Juan Carlos Asensio (2015 ir 2016, Ispanija).

Kursų dalyviai per nepaprastai intensyvią mokymosi, maldos ir giedojimo savaitę parengia koncertinę programą, kurią Marijampolės visuomenei pristato Savaitės pabaigoje, šeštadienio vakaro koncerte šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Be grigališkojo choralo giesmių Švč. M. Marijai, koncerte skambės vargonų muzika – Agnės Petruškevičiūtės atliekami prancūzų kompozitorių H. Dallier, M. Dupré ir J. Demessieux kūriniai marijine tematika. Jungtinis Savaitės dalyvių choras turi savo pavadinimą – „Cantores Montis Pacis“ – Taikos kalno giesmininkai. Taip jis pasivadino 2006 metais Pažaislyje (2006-2009 m.) atkūrus reguliarias choralo savaites, dėl ko šis pavadinimas tarsi sugrąžina choralistus į Mons Pacis – Taikos kalną, į kurį, dėl pasikeitusių aplinkybių Pažaislio vienuolyne, kol kas nėra lemta sugrįžti.    

Vyriausiasis šių vasaros choralo kursų mokytojas – prof. Stephan Zippe iš Miuncheno aukštosios muzikos ir teatro mokyklos. Jis yra taip pat AISCGre (Tarptautinė grigališkojo choralo studijų studijų asociacija) Vokietijos skyriaus pirmininkas bei Miuncheno ir Fraizingo arkivyskupijos liturginės muzikos direktorius, žymus grigališkojo choralo praktikas ir teoretikas. Marijampolėje jis skaitys teorijos kursą, vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, vadovaus giedojimui Mišiose, diriguos baigiamajame koncerte. Taip pat Savaitėje dėstys: kun. dr. Mariusz Białkowski (Poznanės arkivyskupija), kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša (Vilniaus arkivyskupija); dr. Giedrius Tamaševičius, Živilė Stonytė ir Agnė Petruškevičiūtė – Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nariai. Specialusis svečias Savaitėje – Solesmes Šv. Petro benediktinų abatijos abatas Dom Philippe Dupont. Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Ketvirtadienio vakarą – Švč. Sakramento adoracija. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur gera susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.

Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba. Ketvirtadienį, liepos 27 d. nuo 11.30 Rožinį ir Mišias transliuos Marijos radijas. Baigiamieji Savaitės akordai – jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės koncertas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šeštadienį, liepos 29 d., 19 val. Taip pat sekmadienį, liepos 30 dieną 12 val. – iškilmingos Sumos mišios.

Savaitę remia Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybė bei Vilniaus arkikatedra bazilika.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE