Pagrindinis > Naujienos > Kaip elgtis, jei noriu surašyti testamentą?

Kaip elgtis, jei noriu surašyti testamentą?

 

Kausimas:

Noriu surašyti testamentą. Ar būtina kreiptis pas notarą?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Testamentas yra geriausias būdas numatyti, kam po asmens mirties atiteks tiek jo turtas, tiek su juo susiję įsipareigojimai, todėl verta žinoti, kaip jį surašyti. Jei norite surašyti testamentą, pirmiausia turėkite omenyje, kad galite pasirinkti, ar vykti pas notarą ir surašyti oficialų testamentą, ar sėsti prie rašomojo stalo ir surašyti asmeninį testamentą. Abi galimybes numato Civilinis kodeksas.

Kuo skiriasi oficialus ir asmeninis testamentai? Oficialus testamentas – tai testamentas, nuvykus pas notarą ar Lietuvos Respublikos konsulinį pareigūną atitinkamoje užsienio valstybėje surašytas raštu dviem egzemplioriais ir notaro ar pareigūno patvirtintas. Vienas egzempliorius atitenka testatoriui, kitas lieka jį patvirtinusioje įstaigoje.

Informacija apie oficialaus testamento sudarymą ir jo turinį išlieka konfidenciali. Tokio testamento sudarymo fakto ginčyti negalima. Jeigu testatoriaus ar kito asmens turimas testamentas neatitinka pas notarą saugomo testamento, kilus ginčui pirmenybė teikiama pas notarą saugomam testamentui.

Tuo tarpu asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Surašant šio tipo testamentą, jokie kiti asmenys nedalyvauja – asmuo savo testamentą gali surašyti ir vienas namuose. Todėl jį dažnai renkasi asmenys, norintys visiško konfidencialumo. Tačiau surašant asmeninį testamentą jo nepatikrina specialistas, tad turite labai aiškiai suformuluoti jo turinį.

Asmeninį testamentą galima saugoti dviem būdais. Viena vertus, jis gali būti užklijuotas voke ir perduotas saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje. Perduotas saugoti asmeninis testamentas prilyginamas oficialiajam, jei testamentą perduoda pats testatorius, pareikšdamas, kad testamente išreikšta jo asmeninė valia, jis perduodamas užklijuotame, testatoriaus ir priimančio asmens pasirašytame ir nuo pažeidimų apsaugotame voke ir apie perdavimą surašomas aktas. Priimtas asmeninis testamentas saugomas priėmusios įstaigos seife, testatorius bet kada gali jį atsiimti.

Asmeninis testamentas gali būti saugomas ir ne pagal aukščiau aprašytą tvarką. Bet tokiu atveju jis po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas. Be to, asmeninis testamentas privalo būti surašytas ranka, o ne spausdinimo ar kompiuterine technika. Kito asmens surašytas, o testatoriaus tik pasirašytas testamentas negalioja.

Nesvarbu, ar pasirinksite surašyti oficialų, ar asmeninį testamentą, žinokite, kad jo tekstą galite bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti, sudarydami naują dokumentą. Vėliau sudarytas testamentas panaikina visą ankstesnį testamentą arba jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam.

Testamentu galite palikti visą savo turtą arba jo dalį. Paveldėtojais gali tapti vienas ar keli asmenys, nepriklausomai nuo to, jie yra ar nėra įpėdiniai pagal įstatymą. Turto dalis, likusi testamentu nepaskirta, padalijama įpėdiniams pagal įstatymą. Turtą testamentu galima palikti ir valstybei, juridiniams asmenims, taip pat visuomenei naudingam tikslui arba labdarai.

Bet kurios rūšies testamentą asmuo privalo surašyti pats, laisva valia, be prievartos. Be to, testamentą sudaryti gali tik veiksnus asmuo, jo turinys turi būti teisėtas.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Nuotraukoje – teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE