Pagrindinis > Regione > Kultūra > Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ minėjo 15 -ąjį gimtadienį

Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ minėjo 15 -ąjį gimtadienį

Šių metų gegužės 8 d. Marijampolės literatų klubas sukvietė miesto bendruomenę paminėti penkioliktąjį klubo gimtadienį. Renginiui vadovavo penktasis klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius. Sugiedojus klubo himną, tylos minute buvo pagerbti klubo nariai, iškeliavę į amžinybę. R. Jurgelevičius priminė klubo pavadinimo istoriją. 1984 m. J. Čėsna ir V. Šlekys įkūrė Marijampolės „Sietyno“ draugiją (valstiečių – spaudos platintojų draugiją), kuri platino tuomet draudžiamą lietuvišką spaudą: „Varpą“, „Ūkininką“, „Vienybę lietuvninkų“ ir kt., turėjo savo knygnešių, rinko tautosaką. 1897 m. draugija buvo susekta, iškelta baudžiamoji byla, teisiami 8 „Sietyno“ nariai, 34 knygnešiai, kalėjimu ir ištrėmimu nubausti 26 žmonės. Po represijų draugija nustojo veikusi. 1913 m. A. Iešmantas „Sietyną“ atkūrė. Draugija atliko neįkainojamą švietėjišką darbą: platino draudžiamą literatūrą, dirbo švietėjišką darbą, ugdė patriotizmą, ragino priešintis carizmo vykdomai politikai ir t.t.

Plačiai apie Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ įsikūrimą ir veiklą kalbėjo viena iš jo atsiradimo iniciatorių, o vėliau ir pirmininkė Aldona Murauskienė. Ji priminė, kad klubas susikūrė 1999 m. balandžio 8 d., subūręs 32 įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, kūrybinio produktyvumo ir meninio lygio literatus. Metams bėgant, narių skaičius kito (vieni išvyko, kiti pasitraukė iš klubo  veiklos, 10 ilsisi amžinybėje). Klubas, pasipildęs ir naujais nariais, šiuo metu vienija 24 literatus. Pirmoji klubo pirmininkė – Kleva Verbickienė (1999 – 2000 m.), antroji – Elena Macijauskienė (2000 – 2001 m.) , trečioji – Aldona Murauskienė (2001 – 2003 m.), ketvirtoji – Irena Bradaitienė (2003 – 2012 m.), penktasis – Ričardas Jurgelevičius (nuo 2012 m.). Gražiai buvo paminėta pirmosios klubo pirmininkės Klevos Verbickienė įvairiaspalvė kūrybinė veikla, jos entuziazmas, iniciatyvumas, išryškinant jos charakterio bruožus, akcentuojant visuomeniškumą.

A. Murauskienė, viena iš klubo steigėjų, teminių vakarų organizatorė ir vedėja, rašanti į spaudą anonsinius straipsniukus, naujų knygų pristatytoja, aktyvi klubo pirmininko pagalbininkė, kalbėjo ir apie „Sietyno“ kuriamas tradicijas. Visi renginiai pradedami klubo himnu, kurio tekstą parašė dabartinis „Sietyno“ pirmininkas. Vyksta kasmetiniai literatūriniai skaitymai „Po rugpjūčio dangum“, teminiai vakarai: „Tėviškės ilgesio godos“, „Pavasaris į širdį eina“, „Man labai trūksta, tėve, tavo rankų“, „Žiemos žodžiai“, „Esi vienintelė, mama“, konkursai.

„Sietynas“ rengia išvykas į svečius pas kitus literatų klubus (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Alytaus, Jonavos, Elektrėnų ir kt.), dalyvauja rajono bibliotekų renginiuose. „Sietyno“ narių kūryba išspausdinta „Sietyno“ almanachuose, spausdiname vietinėje ir respublikinėje periodikoje.

Jubiliejinį „Sietyno“ renginį pagerbė Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotoja Jūratė Zakarevičienė, kuri A. Murauskienei įteikė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento padėką už rūpinimąsi Sūduvos krašto literatų kūryba ir sklaida. Tos pačios institucijos padėka buvo įteikta ir klubo narei Birutei Papečkienei už ilgą kūrybinį kelią ir poetinio žodžio puoselėjimą.

Su 15 -uoju gimtadieniu „Sietyną“ sveikino Kalvarijos ir Vilkaviškio literatų klubų vadovai, skambėjo klubo narių ir svečių eilėraščiai, prie šventinės nuotaikos prisidėjo ir Algirdo Jančo vadovaujamo kolektyvo „Giriniai obuolukai“ koncertas.

Marija KRASAUSKIENĖ   

2 komentarai(-ų) “Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ minėjo 15 -ąjį gimtadienį

  1. tai nuostabi gerbiama aldona auksto intelekto nuosirdi geros sirdies ir sielos gebanti vesti teminius vakarus pareiginga tai is didziosios raides si moteris stiprybes geros kurybines veiklos puoseleti lietuvos mena lai zydi si moteris dar ilgus ilgus gyvenimo metus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE