Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės regiono plėtros taryboje pristatytos galimybės savivaldybėms panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius transporto sektoriuje, gatvių apšvietime ir apsirūpinant šilumos energija

Marijampolės regiono plėtros taryboje pristatytos galimybės savivaldybėms panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius transporto sektoriuje, gatvių apšvietime ir apsirūpinant šilumos energija

2019 m. spalio 16 d. Šakių rajono Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame Energetikos ministro patarėjas Alvydas Sakavičius pristatė valstybės strateginius energetikos tikslus, siekiant užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. Pranešėjas teigė, kad siekiama, jog kuo daugiau elektros energijos ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Taip pat, kad atsinaujinančių energijos išteklių būtų daugiau sunaudojama šildymui namų ūkiuose ir transporto sektoriuje. Yra numatytos priemonės, kad būtų galimybės apsirūpinti elektra ne tik iš centralizuotos sistemos, bet ir decentralizuotai. Pranešėjas informavo, kad namų ūkiai patys gali tapti gaminančiais vartotojais, įsirengdami saulės elektrines. Įdomu tai, kad yra galimybė pirkti elektros energiją decentralizuotai saulės elektrinių parke (detalesnę informaciją apie saulės elektrinių parką galima rasti adresu https://www.saulesparkai.lt/).

Namų ūkiai, pasinaudodami parama, gali keisti neefektyvius katilus, kurie nėra prijungti prie centrinio šildymo tinklų. Energetikos ministerijos atstovas, pristatydamas strategines kryptis, teigė, jog svarbu skatinti šilumos gamybą iš netaršių ir atsinaujinančių šaltinių bei modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo sektorių. Vykdant planuojamą gyventojų surašymą 2021 m. numatoma inventorizuoti visų namų ūkio šildymo įrenginius. Pranešėjas pakvietė savivaldybes inventorizuoti apšvietimo ūkį ir aktyviai dalyvauti gatvių apšvietimo modernizavimo projektuose. Taip pat įvertinti valdomą šilumos ūkį ir skatinti šilumos tiekėjus naudoti biokuro kogeneraciją, pasinaudojant ES investicijomis. Siekiant didinti transporto sektoriuje suvartojamą energiją  iš atsinaujinančių energijos išteklių bei mažinti benzinu ir dyzelinu varomų transporto priemonių skaičių miestuose, visoje Lietuvoje numatoma įrengti apie 100 elektromobilių stotelių ir teikti paramą mažai taršaus viešojo transporto infrastruktūros plėtrai.  

VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Edita Naidaitė informavo, kad 2019 m. lapkričio 7 d., bus atidarytas Marijampolės regiono bendradarbystės centras „Spiečius“, kuris įsikurs ir veiklą vykdys Vytauto g. 17, Marijampolė. Pranešėja informavo, kad bendradarbystės centras „Spiečius“ – verslo vystymosi erdvė, skirta bendradarbiauti ir plėstis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Šiuose centruose verslininkams bus suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos.

Tarybos posėdyje dalyvavusi Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Aistė Bakaitė pristatė tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 2020–2023 m. prioritetus: kūrybinių iniciatyvų skatinimas ir vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei vietos kultūrinio identiteto stiprinimas.

Posėdžio metu Taryba priėmė sprendimus, kad į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą deleguoja Lietuvos verslo konfederacijos atstovą Vaidą Šalaševičių, o į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją Tarybos pirmininką Egdarą Pilypaitį.

Taip pat Taryba nusprendė teikti Marijampolės regiono atstovų kandidatūras į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. Tikruoju nariu skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, o pakaitiniu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis.

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę Taryba paskyrė Tarybos narį Gintarą Skamaročių, o pakaitiniu – Tarybos narį Vladą Polevičių.

Taryba taip pat delegavo atstovus į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą. 

Posėdžiu metu buvo priimti sprendimai dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų pakeitimų. Pritarta naujų projektų įgyvendinimui, kuriais bus pagerinta viešoji infrastruktūra Kalvarijos savivaldybės Liubavo ir Brukų kaimuose.

Taryba posėdyje pripažino UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projektą regioninės svarbos projektu. Projekto įgyvendinimo metu bus diegiamos inovatyvios technologijos naujai statomoje gamykloje, kuomet visi procesai bus maksimaliai automatizuoti ir standartizuoti. Bus suinstaliuota kol kas pasaulyje analogų neturinti pjovimo linija.

Regiono plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

 

 

Komentaras “Marijampolės regiono plėtros taryboje pristatytos galimybės savivaldybėms panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius transporto sektoriuje, gatvių apšvietime ir apsirūpinant šilumos energija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE