Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje diskutuota apie darbo rinkos situaciją regione

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje diskutuota apie darbo rinkos situaciją regione

2022 m. kovo 16 d. Marijampolėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo diskutuojama regionui aktualiais klausimais. Posėdyje aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo priemones pristatė Užimtumo tarnybos atstovas Edvinas Urbonas. Jis akcentavo, kad pagrindinė nedarbo regione priežastis – teritorinis darbo pasiūlos ir paklausos nesuderinamumas (nedarbas nutolusiose nuo rajonų centrų teritorijose, mobilumo problema). E. Urbonas teigė, kad 2021 metais palaipsniui mažėjo bendras nedarbas, sparčiai mažėjo jaunimo nedarbas, tačiau ilgalaikių bedarbių bei vyresnio amžiaus bedarbių dalis išlieka didelė. Šiuo metu Marijampolės regione registruotas nedarbas siekia 12,1 proc., (šalyje – 10 proc.), didžiausias Kalvarijos savivaldybėje – 16,2 proc. Užimtumo tarnybos atstovas pabrėžė, kad Marijampolės regione per 2022 metų sausio – vasario mėnesius užregistruota 1,5 tūkst. laisvų darbo vietų, 91,4 proc. darbo pasiūlymų buvo neterminuotam darbui. Siekiant mažinti nedarbą Marijampolės regione 2021 m. lapkričio mėnesį buvo apklausti 102 Marijampolės regiono darbdaviai, kurie nurodė darbuotojų kompetencijų svarbą besikeičiančioje ir lanksčioje darbinėje aplinkoje, nes kompetencijos yra riboto galiojimo ir nuolat turi būti atnaujinamos papildomomis žiniomis ir įgūdžiais. E. Urbonas akcentavo, kad užimtumo didinimui yra taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: remiamas įdarbinimas, skiriama parama judumui, mokymuisi bei darbo vietų steigimui. Teikiant paramą darbo vietų steigimui, taikant savarankiško užimtumo rėmimo, darbo vietų steigimo subsidijavimo bei vietinių užimtumo iniciatyvų priemones, 2021 metais Marijampolės regione buvo įsteigtos 54 darbo vietos. E. Urbono teigimu, darbo rinkoje paklausiausi tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai.

Kolegijos posėdyje buvo pakeistas Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams ir pristatyta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaita. Į šį planą įtraukti 107 projektai, finansuoti pagal ES fondų investicijų veiksmų programą. Iš jų 68 projektai baigti įgyvendinti, projektų sutartimis paskirta 41.520.764,23 eurai ES fondų lėšų, išmokėta 35.212.378,69 eurai, tai sudaro 84,81 proc. lėšų.

Kolegijos posėdyje buvo pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ papildomo finansavimo poreikiui, skiriant 99.687,69 Eur ES lėšų padengti išaugusias rangos darbų išlaidas.

Kolegijos nariai pritarė Marijampolės regiono plėtros tarybos metinei veiklos ataskaitai ir Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 metų veiklos planui. Taip pat susipažino su Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita.

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Ji informavo, kad šiuo metu dirbama su savivaldybių administracijomis ir jų pateiktomis pirminėmis projektų idėjomis – analizuojama atsiųsta informacija, svarstoma dėl veiklų tinkamumo finansuoti, aptariami galimi bendrai įgyvendinti projektai regione investuojant būsimo laikotarpio ES fondų lėšas.

Marijampolės regiono plėtros tarybos informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE