Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje pritarta naujų projektų įgyvendinimui ir Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje pritarta naujų projektų įgyvendinimui ir Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui

2018 m. vasario 19 d. Marijampolėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje buvo svarstomi 8 klausimai, priimti 5 sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu bei Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planu.

Taryba patvirtino priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ Marijampolės regiono projektų sąrašą, įtraukiant 5 projektus: ,,Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“ (pareiškėjas – Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras), ,,Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Kazlų Rūdos savivaldybėje“ (pareiškėjas – Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras), ,,Sergančiųjų TBC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ (pareiškėjas – Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras), ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šakių rajone“ (pareiškėjas – Šakių rajono savivaldybės administracija) ir ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“ (pareiškėjas – Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras). Pagal šiuos projektus planuojama tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems buvo paskirtas tuberkuliozės ambulatorinis gydymas, suteikti socialinės paramos priemones (pvz., maisto talonus).

Taryba sprendimais pakeitė 3 priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Marijampolės regiono projektų sąrašus. Pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš regiono projekto sąrašo buvo išbraukti du projektai: ,,Modernių ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“ (pareiškėjas – Šakių rajono savivaldybės administracija) ir ,,Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ (pareiškėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija), kadangi pareiškėjai atsiėmė paraiškas, kurias pakartotinai teikti neplanuoja. Pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ regiono projektų sąrašas buvo papildytas 2 projektais, pagal kuriuos planuojama atnaujinti teritoriją tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro ir Vilkaviškio miesto sodą tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g., sutvarkant esamą viešąją infrastruktūrą (viešąsias erdves), gerinant gyvenimo kokybę. Pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ buvo patikslinta sąraše esanti projektų informacija ir skirtas papildomas finansavimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinamam projektui.

Posėdyje buvo priimtas svarbus spendimas – pritarta Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui. Marijampolės regiono plėtros taryba 2017 m. gruodžio 6 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje pritarė šioms išskirtoms regiono specializacijos kryptims: Mokslas–Maistas–Mediena–Metalas. Regione pasirinkta plėtoti maisto, medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu, taip viską apjungiant į integruotą modulį/klasterį „4M“. Vidaus reikalų ministerija siekdama atrinkti bandomąsias regionų specializacijas, kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašant pateikti informaciją apie planuojamas kiekvienos specializacijos krypties įgyvendinimo iniciatyvas (veiksmus). Sudaryta Darbo grupė siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos parengti pagal Vidaus reikalų ministerijos raštu pateiktas formas, parengė ir 2018 m. vasario 7 d. vykusiame Darbo grupės posėdyje nusprendė teikti Tarybos pritarimui išskirtų Marijampolės regiono specializacijų krypčių įgyvendinimo planą ir iniciatyvų aprašymus. Tarybos posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktam Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui.

Tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro mišrių komunalinių atliekų apdorojimo mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose ir mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE