Pagrindinis > Naujienos > MRU magistrantūros studijoms Marijampolės kolegijoje – penkeri metai

MRU magistrantūros studijoms Marijampolės kolegijoje – penkeri metai

 

Spalio 2 d. Marijampolės kolegijoje vyko jau tradicine tapusi universitetinių studijų pradžios šventė. Šiais metais Mykolo Romerio universiteto studentai paminėjo penkerių studijų metų Marijampolės kolegijoje sukaktį. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius,  Socialinių technologijų bei Teisės fakultetų atstovai, kolegijos bei Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto administracijos atstovai.

Šventės pradžioje buvo prisiminti pirmieji bendradarbiavimo žingsniai ir pirmieji studijų metai, institucinio bendradarbiavimo plėtra bei studijų organizavimas.

Pirmoji Bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės kolegijos ir Mykolo Romerio universiteto  buvo pasirašyta 2008-11-25 d., joje numatytos papildomų bei magistrantūros studijų galimybės kolegijos absolventams, tačiau sutartis dėl galimybės organizuoti studijas Marijampolės kolegijos bazėje pasirašoma tik 2010-07-27 d., sudarius edukologijos krypties kolegijos absolventų akademinę grupę papildomoms studijoms. Šiais studijų metais startuoja pirmoji papildomų edukologijos studijų grupė (36 studentai).

Nuo 2011m. įstoja dar viena papildomų studijų grupė (32 studentai), kurie per 1 semestrą baigia papildomas studijas, o nuo pavasario semestro jau studijuoja magistrantūroje. Taigi nuo 2011 m. Marijampolėje studijuoja edukologijos (teisės edukologijos specializacijos) krypties papildomų bei magistrantūros studijų studentai.

2015-06-19 d. atnaujinama bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės kolegijos bei Mykolo Romerio universiteto, kurią pasirašė kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas bei universiteto rektorius dr. Algirdas Monkevičius. Šioje sutartyje numatomos papildomos bei magistrantūros studijos ir kitų studijų krypčių absolventams.

Nuo šių, 2015-ųjų studijų metų, universitetines studijas pradeda Marijampolės bei kitų kolegijų teisės studijų absolventai. Jie pasirinko studijuoti ne papildomas, bet universitetinio bakalauro studijas, kuriose mokysis 3–4 kursų dalykus bei papildomas teisės disciplinas, privalomas studijuoti universitetinėse studijose. Po dvejų studijų metų studentai gaus universitetinio bakalauro diplomus. 

MRU rektorius sveikino visus susirinkusius į šį renginį studentus, kviesdamas apsilankyti naujai įkurtuose padaliniuose Mokslo ir inovacijų paramos centre bei Karaliaus Sedžiongo institute. Jis pastebėjo, kad universitetinės studijos yra naudingos ir visam regionui, ir kiekvienam studentui asmeniškai, matant savo karjeros poreikius per tokių studijų galimybes. Rektoriaus manymu, „universitetinės studijos – tai ne tik žinios ar jų taikymas, jos suteikia kur kas didesnį įvairių galimybių spektrą. Tai mokslo taikymas pagrindžiant tikrovę, kuriant projektą ar rengiant baigiamąjį darbą, tai socialiniai ryšiai, komunikacija, gebėjimas bendrauti tarptautinėje komandoje.“

LR Seimo narys Albinas Mitrulevičius prisiminė savo studijų metus ir džiaugėsi, kad šiandien marijampoliečiai, neišvykdami iš savo gimtojo miesto, gali įgyti universiteto diplomus ir  ragino studentus išnaudoti visas studijų galimybes.

Teisės fakulteto prodekanė prof. Snieguolė Matulienė sveikindama studentus teigė, kad universitetinės teisės studijos neapsiriboja profesija: tai ir kitoks mąstymas, gyvenimo būdas, požiūris bei pažinimas.

Jau sukaupta universitetinių studijų realizavimo praktika bei magistrantūros baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo patirtimi dalijosi Teisės edukologijos programos vadovas doc. dr. Romas Prakapas.

 Direktoriaus pavaduotoja Irena Sviliuvienė teigė, kad teisės universitetinės studijos – tai aukštas mūsų kolegijos absolventų ir dėstytojų veiklos įvertinimas.

Šventės dalyvius sveikino kolegijos kolektyvai: Raiškiojo žodžio bei Lengvosios muzikos studijos.

Taigi, jau pradėtas dar vienas universitetinių studijų ruduo, kviesdamas visus prasmingai akademinei veiklai. Tikėkimės, kad nauji studijų metai bus sėkmingi ir dėstytojams, ir studentams.

Alė MURAUSKIENĖ

MRU universitetinių studijų koordinatorė

lightbox jqueryby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE