Pagrindinis > Regione > Ekonomika > Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Kalvarijoje vienašališkai padidintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Kalvarijoje vienašališkai padidintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. vykusiame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo sprendžiamas klausimas  dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų. Tarybos sprendimo projekte buvo numatyta kelti minėtų paslaugų kainas, tačiau savivaldybės taryba nepritarė kainų kėlimui. Nepaisant to, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, naujas kainas nustatė vienašališkai – sprendimas įsigalios 2017 m. lapkričio 1 d.

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nuo 2017 m. lapkričio 1 d. vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,28 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,20 Eur/m3 ;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,08 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,59 Eur/m3 ; 1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,46 Eur/m3 ;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3 ; 1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,11 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3 ;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,00 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m3 ;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3 ;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3 ; 1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,20 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

2 1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,21 Eur/m3 ;

 1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3 ;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3 ;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3 ; 1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 2,10 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3 ;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,99 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,54 Eur/m3 ; 1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,42 Eur/m3 ;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,03 Eur/m3 ; 1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,58 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,17 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,16 Eur namui per mėn.;

1.7. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą − 3,95 Eur/m

3 . 2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1 punkte nurodytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

2.2. pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos lygios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE