Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Skirgaila

Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Skirgaila

Skirgaila – Polocko kunigaikštis 1378–1380 m. ir 1387–1394 m., Trakų kunigaikštis 1382–1392 m., Jogailos vietininkas Lietuvoje 1387–1392 m.,  Kijevo kunigaikštis 1394–1395 m.

Skirgaila gimė apie 1353–1354 metus. Jis buvo antrasis Algirdo ir Julijonos sūnus, todėl įsivaizdavo, kad ir Lietuvos kunigaikščių hierarchijoje turėtų užimti antrąją vietą po brolio Jogailos. Tam trukdė dėdė Kęstutis ir ypač pusbrolis Vytautas, kurį Jogaila laikė artimiausiu savo draugu. Po tėvo Algirdo mirties 1377 m. Skirgaila, palaikomas motinos, ėmė regzti prieš juos intrigas, taip pat flirtuoti su Vokiečių ordinu. Apie 1378 m. Skirgaila gavo valdyti Polocką, Jogailos atimtą iš savo netikro brolio Andriaus, bet buvo polockiečių išvytas. Siekdamas susigrąžinti kunigaikštystę Skirgaila 1381 m. sudarė atvirą sutartį su Vokiečių ordino Livonijos šaka. Manais už paramą jis sutiko su teritorinėmis nuolaidomis. Tai sužinojęs Kęstutis nuvertė Jogailą, o Skirgailai teko bėgti į Livoniją. 1382 m. vasarą su brolių pagalba Jogailai pavyko susigrąžinti sostą. Skirgaila užėmė Trakus, o Kęstutis su Vytautu buvo klasta suimti. Skirgaila su motina surengė Kęstučio  nužudymą, bet nužudyti Vytauto Jogaila neleido.1382 m. rudenį Vytautas pabėgo ir patraukęs į savo pusę Vokiečių ordiną pradėjo karą prieš pusbrolius. 1384 m. Jogaila susitaikė su Vytautu, tačiau Skirgailai pavyko išsaugoti valdas ir įtaką. Regis, būtent jis sukūrė planą, kaip Lietuvai priimti krikštą sudarant sąjungą su Lenkija. Buvo numatyta, kad sėkmingai įgyvendinus sumanymą Trakai bus grąžinti Vytautui, o Skirgailai teks Polockas. 1386 m. Skirgaila nuslopino brolio Andriaus maištą ir dar pajungė Lietuvai Smolenską, nes jo kunigaikštis buvo Andriaus sąjungininkas. Polockas netrukus taip pat buvo užimtas, bet atsisakyti Trakų Skirgaila neketino. Jogaila pasidavė brolio įtakai, 1387 m.  raštu patvirtino Skirgailai visas jo valdas ir iškėlė jį virš visų brolių. Vytautui atiduotas Luckas. Vytautas sukilo 1389 m. pabaigoje. Kariauti su pusbroliu Skirgailai nesisekė, todėl Jogaila savo vietininku Lietuvoje sumanė paskirti kitą brolį Vygantą, bet šis buvo nunuodytas. 1392 m. Vytautas grįžo į Lietuvą vietininko teisėmis. Skirgailai buvo paliktas Polockas, bet jis jautėsi nuskriaustas ir ieškojo karalienės Jadvygos užtarimo. 1394 m. Vytautas atidavė Skirgailai Kijevą, 1395 m. sausį Skirgaila numirė, pasak gandų, nunuodytas Kijevo metropolito vietininko Fomos. Palaidotas Kijevo Pečiorų lauros Švč. Dievo Motinos cerkvėje, kadangi nuo 1393 m. išpažino stačiatikybę.

Parengė Antanas Žilinskas

Nuotraukoje – Skirgaila.

Dalininkas – Artūras Slapšys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE