Pagrindinis > Naujienos > Prelatas Vytautas Gustaitis kunigystei pasišventęs jau 40 metų

Prelatas Vytautas Gustaitis kunigystei pasišventęs jau 40 metų

Sekmadienio pavakare Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vietos tikinčiųjų bendruomenė, svečiai iš kitų parapijų, valdžios atstovai sveikino prelatą Vytautą Gustaitį su 40 metų kunigystės sukaktimi.

Prelatą atvyko pasveikinti ir gausus dvasininkų būrys, kartu su prelatu garbingą kunigystės sukaktį minėjo ir šv. Mišiose dalyvavę keturi jo bendrakursiai.

Šv. Mišias, skirtas padėkoti Dievui už pašaukimą, už atsidavimą, skelbiant Dievo žodį, už visus kunigus ir pašauktuosius Dievo tarnystei aukojo pats kunigas altaristas V. Gustaitis.

Jis kvietė bendroje maldoje prisiminti visus žmones, sutiktus 40 metų trunkančiame jo kunigystės kelyje: iškilius dvasininkus, Kauno kunigų seminarijos dėstytojus, kurso draugus, kolegas.

Kunigas kanauninkas V. Gustaitis gimė 1954 m. Alytaus mieste. 1976 m. įstojo ir 1981 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Pati kunigystės pradžia – Kalvarijoje, kur buvo paskirtas tik baigęs seminariją. Vėliau pusmetį kunigavo Marijampolėje, o 1984 m. atvyko į Vilkaviškį kaip vikaras, tačiau čia ilgai neužsibuvo ir Vyskupo buvo paskirtas Simno klebonu. V. Gustaitis galvojo, kad Simne liks bent dešimčiai metų, ten buvo prikurta daugybė planų, darbų, tačiau Vyskupui Juozui Žemaičiui paprašius, nuo 1989 m. rugsėjo 13 d. jis grįžo į Vilkaviškį ir tapo Vilkaviškio parapijos klebonu bei dekanato dekanu.

Savo tarnyste V. Gustaitis ne tik turtino dvasinį parapijiečių pasaulį, stiprino jų tikėjimą, teikė Sakramentus, bet taip pat atliko daugybę reikšmingų visam Vilkaviškio kraštui darbų. Prelato iniciatyva atstatyta Vilkaviškio katedra, atidaryta labdaringa valgyklėlė, surengta daugybė didesnių ir mažesnių renginių parapijos bendruomenei, rūpinamasi šeimomis ir jaunimu. Už visuomeninius nuopelnus religijoje, kultūrinėje ir socialinėje plotmėje V. Gustaičiui suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.

Po iškilmingų Šv. Mišių nusidriekė eilė norinčiųjų pasveikinti prelatą V. Gustaitį kunigystės jubiliejaus proga.

Už tarnystę parapijos ir viso dekanato žmonėms, už neįkainojamą veiklą viso rajono labui, atstatytą Dievo šventovę – Vilkaviškio katedrą, įvairias iniciatyvas, suburtą stiprią tikinčiųjų bendruomenę prelatui padėkojo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

„Dėkojame Jums už dvasinės tarnystės metus Vilkaviškio krašto bendruomenei, nuoširdžią bendrystę, už veikimą vienybėje, bendruomenės telkimą, dalijimąsi patirtimi, už tvirtą meilės tikėjimui liudijimą. Visų vilkaviškiečių vardu linkime Dievo palaimos, stiprios sveikatos, neblėstančios energijos bei tvirtybės vykdant Jums patikėtą ganytojišką misiją,“ – Vilkaviškio krašto žmonių vardu kalbėjo A. Neiberka.

Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos vardu dvasininką pasveikino pirmininkas kan. Valius Zubavičius OP. Gražius žodžius taip pat išsakė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro, Carito, seserų ir kitų organizacijų atstovai, parapijiečiai. Sveikinusieji dėkojo prelatui už nuveiktus darbus, atsidavimą parapijiečiams ir neabejingumą jų rūpesčiams, linkėjo stiprybės, Viešpaties palaimos ir toliau parapijiečius taip nuoširdžiai vesti Dievo keliu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE