Pagrindinis > Dėmesio! > Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Artėjant Naujųjų metų šventėms rūpestį kasmet kelia prekyba pirotechnikos priemonėmis ir jų naudojimas. Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi į keturias kategorijas:

1 kategorija – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo,  yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2 kategorija – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo, yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3 kategorija – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų, yra skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami;

4 kategorija – fejerverkai, keliantys didelį pavojų, yra skirti naudoti tik pirotechnikams, jų keliamo triukšmo ribiniai (leistini) dydžiai nėra viršijami.

Civilines pirotechnikos priemones draudžiama:

1) parduoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose Savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

3) jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės sudaryta komisija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar Savivaldybės tarybos nustatytu laiku;

4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;

5) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;

6) naudoti ir (ar) parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;

7) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

8) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai  ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;

9) gaminti, parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus;

10) naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka esminių saugos reikalavimų  ir nėra tinkamai paženklintos, taip pat šiomis priemonėmis prekiauti.

Pirotechnika negalima prekiauti kioskuose bei savitarnos parduotuvėse.

Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už pažeidimus, užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo. Pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kad išvengtume skaudžių nelaimių, patariame, kaip naudotis pirotechnikos priemonėmis:

pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose; prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją; iš pakuotės išimkite tik dalį petardų ir  paketą tuojau pat uždarykite; pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose; sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių; naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones; sprogmens ilgai nelaikykite rankoje, uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite; baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus; sprogdindami – nukreipkite juos į viršų; pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės, todėl nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jos ne anksčiau kaip po 15 minučių; neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams; petardas pirkite kartu su vaikais ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant; nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes joms laikyti reikalingos tam tikros sąlygos (jos turi būti apsaugotos nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą. Sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis).

Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

LINKIME SAUGIŲ, LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Raimonda ZAPARACKIENĖ

Marijampolės savivaldybės administracijos
Teisės departamento vyriausioji civilinės
saugos specialistė 

21 komentarai(-ų) “Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE