Pagrindinis > Dėmesio! > Svarbi informacija Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams

Svarbi informacija Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams

 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino pataisytą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Nauja tai, kad krepšelio suma – 15 eurų – galės svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui bus galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis galės kisti, atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas, nuo 2016 m. vasario 1 d. bus tęsiamas finansavimas iš valstybės biudžeto neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ). Lėšos numatytos 2016 m. devyniems mėnesiams. Planuojamas dviejų etapų finansavimas: vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėnesiams. Programa turi būti parengta visiems devyniems mėnesiams.

Šias lėšas galės pretenduoti gauti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių nustatytus reikalavimus. Lėšų negalima naudoti bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų neformaliojo vaikų švietimo programoms bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti.

Visi NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas lėšas, kviečiami teikti NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškas, parengtas pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą iki sausio 13 dienos 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos forma yra nauja, ji skiriasi nuo ankstesnės, kurią teko pildyti NVŠ teikėjams.

Pataisytame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše supaprastinta duomenų pateikimo tvarka, pvz., reikės pateikti tik 3 priedus vietoje buvusių 7. Taip pat nustatyta, kad programų nereikės tvirtinti kasmet. Savivaldybė pati nusistatys periodiškumą, kas kiek laiko galės veikti akredituota programa.

Valstybės lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas ugdomas pagal neformaliojo švietimo programą. Taigi vaikas gali gyventi ir lankyti mokyklą kitoje savivaldybėje, o neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankyti ir finansavimą gauti kitoje savivaldybėje.

Teikėjas turi būti registruotas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių (KTPR) registre, turėti verslo liudijimą, atitikti kitus tvarkoje numatytus reikalavimus.

Skenuotą programų atitikties reikalavimams paraišką būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

Visi nauji NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos KTPRR.

Dėl registracijos ŠMIR galima kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Zitą Arendarčikaitę (tel. 90072, el. p. zita.arendarcikaite@marijampole.lt) ir, užpildžius duomenų registravimo kortelę, jai pateikti kartu su nuostatais/įstatais.

Jeigu įstaiga jau registruota ŠMIR, iš naujo registruotis nereikia.

Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) išsiųskite ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt). Jis suteiks prisijungimo kodą. Jį gavę, suveskite reikalingą informaciją apie programą/as.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu 90068 arba el.paštu vanda.pangoniene@marijampole.lt

Vanda PANGONIENĖ,

Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE