Pagrindinis > Naujienos > Vaiko teisių apsaugos ir teisėtvarkos atstovų susitikime Marijampolėje aptarti aktualūs bendradarbiavimo klausimai

Vaiko teisių apsaugos ir teisėtvarkos atstovų susitikime Marijampolėje aptarti aktualūs bendradarbiavimo klausimai

Geriausių vaiko interesų ir poreikių užtikrinimas – ne tik vaiko teisių apsaugos specialistų, bet ir bendradarbiaujančių institucijų atstovų vieningo darbo užmojis. Siekiant, kad teisminiuose procesuose kiekvieno vaiko teisės būtų atstovaujamos tinkamai ir kokybiškai, Marijampolėje inicijuotas vaiko gerove besirūpinančių specialistų susitikimas.

„Apklausiant vaiką ir išklausant jo nuomonę, ypač teisminiame procese, labai svarbus psichologo tinkamas pasirengimas kontakto užmezgimui su vaiku, kas dažniausiai nulemia parodymų ir vaiko paaiškinimų išsamumą ir kokybę. Taip pat labai svarbus vaiko teisių apsaugos specialistų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimas, keičiantis turima informacija apie vaiką ir jo šeimą, kitus susijusius asmenis dar prieš įvykstant psichologo susitikimui su vaiku“, – kalbėjo Laimondas Noreika,  Marijampolės apylinkės teismo pirmininkas, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) specialistų inicijuotame pasitarime su Marijampolės apylinkės teismo ir Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros atstovais.

Diskutuojant apie geriausius vaiko interesus buvo pabrėžta, kad atstovaujant vaiko interesus baudžiamajame procese, susijusiame su smurtu, patirtu artimoje aplinkoje, ir užtikrinant žalos atlyginimą vaikui bei pareiškiant civilinį ieškinį, teisę pareikšti ieškinį teismui turi vaiko įstatyminis atstovas, kuriuo gali būti pripažinta ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Tai – atsakomybė įgalinanti kiek galima tinkamiau užtikrinti teisėtus ir pačius geriausiu nukentėjusio vaiko interesus.

Prokuratūros atstovai akcentavo vaiko teisių gynėjų pateikiamos informacijos ikiteisminio tyrimo pareigūnams svarbą, išsami profesionalų pateikta informacija gali turėti didelę reikšmę ikiteisminio tyrimo eigai.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Dovilė Burbaitė supažindino susirinkusiuosius su statistiniais duomenimis. Vien per 2019 metus Marijampolės apskrities VTAS teismui pateikė 443 procesinius dokumentus. Skyriaus specialistai dalyvavo 281 nepilnamečio asmens apklausoje.

Siekdami laiku reaguoti į galimus vaiko teisių pažeidimus, specialistai įvertino 2 153 vaikų situaciją, dėl 54 nepilnamečių kreiptasi į teismą dėl jų paėmimo iš įstatyminių atstovų.

Susirinkusiesiems pristatyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2020 metų pradžios, išskiriant reikšmingus teisinio reglamentavimo pokyčius  vaiko teisių apsaugos sistemoje. Nuo kitų metų teritorinis VTAS, teikdamas prašymą teismui dėl vaiko paėmimo iš jo įstatyminio atstovo, privalės pateikti teismui  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (nemokamo advokato) vaiko atstovams pagal įstatymą. Pažymėta, jog teismui nagrinėjant bylą dėl leidimo paimti vaiką iš jo įstatyminių atstovų, juos privalės atstovauti  advokatas.

„Pirmą kartą apklausus nepilnametį įtariamąjį, ikiteisminį tyrimą atliekantis ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras nedelsdamas kreipsis į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl nepilnamečio įtariamojo individualaus vertinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir forma“, – svarbus kitų metų pokyčius baudžiamajame procese pristatė D. Burbaitė.

Skyriaus vedėja D. Burbaitė, apibendrindama susitikimą pažymėjo, kad atsakingos institucijos visuose veiksmuose, įgyvendindamos civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, turi atsižvelgti į geriausius vaiko interesus, siekiant garantuoti veiksmingą vaiko teisių apsaugą.

Vija Kudzienė,

Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE