Pagrindinis > Naujienos > Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdis: balsavimas už kandidatą į VšĮ direktoriaus postą net garsiai neištarus pretendento pavardės

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdis: balsavimas už kandidatą į VšĮ direktoriaus postą net garsiai neištarus pretendento pavardės

 

Pasirodo būna ir taip. Tokiais žodžiais norėtųsi pradėti tekstą apie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Nr. 9. Su viešųjų ryšių studentais visai neseniai narpliojome politinės komunikacijos temą, tad trečiadienio popietę, kaip nepriklausoma žurnalistė, nusprendžiau praleisti Tarybos posėdyje. 13 val. prasidėjęs posėdis niekaip negalėjo įsibėgėti – tarybos nariai vis ragino merą Remigijų Šimašių paskubėti ir nesiliovė šurmuliuoti.

Mane buvo beapimantis nuobodulys dėl posėdžio neproduktyvumo. Vis dėlto tai truko neilgai – visą salę, taip pat ir mane, gerokai išjudino šeštasis klausimas dėl VšĮ „Trakų Vokės dvarosodyba“ direktoriaus Romo Juozo Linkaus atšaukimo iš pareigų. Pasirodo, Vilniaus miesto savivaldybė gali atšaukti įstaigos vadovą vadovaudamasi įstatymų suteikiama teise, net nepasivarginusi paaiškinti posėdžio dalyviams konkretesnių atšaukimo argumentų. Tiesa, vieną kartą priminė buvusių įstaigos vadovų nuodomes, su kuriomis pagal vidaus audito rezultatus minėtas vadovas nėra susijęs, nes įstaigoje tuo metu dar nedirbo ir jai nevadovavo. Įdomiausia tai, kaip vyko komunikacija šiuo klausimu.

Siūlyta balsuoti posėdyje neįvardijus naujojo kandidato pavardės

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Mantas Jurgutis pirmasis pateikė klausimą, kokios priežastys lėmė, kad direktorius R. J. Linkus yra atšaukiamas iš pareigų. Į šį klausimą sureaguota atsakant, jog buvo pažeistas viešųjų pirkimų įstatymas, nėra kai kurių finansines operacijas pagrindžiančių dokumentų, biudžeto lėšos naudotos ne pagal planą, trūksta buhalterinių dokumentų. Išgirdusi šiuos argumentus, dar labiau suklusau, nes jau buvau skaičiusi Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus atlikto VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ veiklos vertinimo ataskaitą (Trakų Vokės dvaru ir jo veiklomis domiuosi jau senokai).

Įstaigos audituojamas laikotarpis buvo 2014 metai ir 2015 m. pirmasis pusmetis. Atsižvelgiant į tai, koks atsakymas dėl atleidimo argumentų buvo pateiktas tarybos nariui paklausus, kyla dar vienas klausimas, kam vardinti pažeidimus, padarytus kitų direktorių, jų vadovavimo laikotarpiu. Minėtoje audito ataskaitoje pažymėta, kad J. R. Linkus direktoriaus pareigas pradėjo eiti tik 2015 m. vasario 25 d.

Tarybos nariai posėdžio metu kelis kartus prašė pasakyti naujojo kandidato į įstaigos vadovo postą vardą ir pavardę, bet, deja, taip ir nesulaukė atsakymo. Meras R. Šimašius nesiteikė garsiai to įvardinti. Pasirodo, apie naująją kandidatę tarybos nariai sužinojo iš vakaro – jiems buvo atsiųstas pretendentės CV. Iš jo kiekvienam reikėjo pasidaryti išvadas, ar kandidatė yra tinkama. Dar labiau nustebino tai, kad pretendentė nebuvo pristatyta, nors, kaip vėliau paaiškėjo, ji tuo metu sėdėjo salėje.

Tarybos nariai balsavo apie naują kandidatą nieko nežinodami?

Balsavimas dėl minėto klausimo vyko du kartus – priminsiu, kad abu kartus neišgirdus naujojo pretendento vardo, nors to iš salės buvo prašoma ne vieną kartą. Meras šypsojosi tiek kartų, kiek buvo prašytas. Taip ir likau nesupratusi, kodėl jis šypsosi – ar dėl to, kad ir pats nieko nesupranta, ar dėl to, kad  PATOGIAU į šį klausimą neatsakyti. Sėdėjau su galvoje pulsuojančiais klausimais: nejau visi klausimai tarybos posėdžiuose sprendžiami tokiu „buldozerio“ principu. Nesu politiškai aktyvus žmogus, nepriklausau JOKIAI PARTIJAI, bet situacija, kurioje atsidūriau ir pamačiau, kaip sprendžiami miestui, kuriame gyvenu ir aš pati,  aktualūs klausimai, mane NERAMINA. Todėl nusprendžiau rašyti straipsnį, nors pradžioje turėjau tikslą tik pasidalinti su studentais informacija apie politinės komunikacijos niuansus tarybos posėdyje.

Su žmonėmis kaip su šachmatų figūromis?

Po pirmojo balsavimo supratau, kad man kylantys klausimai rūpi ir kitems tarybos nariams. Tarybos narys Žilvinas Šilgalis tai įvardijo garsiai: „Kaip galima su žmonėmis elgtis kaip su šachmatų figūromis? Juo labiau, kad net nepaaiškina, kodėl iš pareigų atleidžiamas direktorius, o akcentuojama tik savivaldybės turima teisė tai daryti. Jei tokiu principu atleidinėsime visų įstaigų direktorius, ateis laikas, kai neturėsime kam pavesti darbų. Nesuprantu kodėl, esant tokiai situacijai, iškart siūlomas naujas žmogus iš išorės, kai įstaiga turi pavaduotoją. Tačiau kažkodėl apie tai net neužsimenama. Kodėl nėra posėdyje atleidžiamo direktoriaus ir naujos kandidatės“–klausė Ž. Šilgalis, tačiau atsakymų negavo. Ir kiti tarybos nariai norėjo sužinoti, kodėl rekomenduojamas naujas žmogus. Meras R. Šimašius dėkojo už klausimus ir toliau šypsojosi.

Ž. Šilgalis taip pat pabrėžė, kad minėti pažeidimai yra padaryti buvusių direktorių, tačiau pamiršta paminėti, kad J. R. Linkus per savo, kaip direktoriaus, laiką ne tik ištaisė buvusių vadovų pažeidimus, bet ir įstaiga per keturis jo vadovavimo laikotarpio mėnesius uždirbo per 17 tūkst. EUR. Palyginkime – 2014 m. prieš tai buvę direktoriai per metus uždirbo tik apie 11 tūkst. LT. „Apie kokius nuostolius ir pažeidimus tada kalbame?“, – dar kartą klausia Ž. Šilgalis.

Klausimų lavina salėje nenurimo – „paskelbkite kandidatės vardą ir pavardę“, „nejau mes balsavome už „tuščią“ vietą“, „ar įstaiga lieka be vadovo“?

Tarybos narė Aldona Šventickienė retoriškai paklausė: „O jei dabartinis direktorius yra atleidžiamas, bet turi nedarbingumo pažymą“? Į šį klausimą meras R. Šimašius taip pat neatsakė.

Dar nuskambėjo mintis apie tai, kodėl esamam įstaigos vadovui nesuteikta teisė kalbėti ir apskritai, ar jam kažkas pranešė, kad jis yra atleidžiamas. Iš salės pasigirdo reprika: „Štai kokia teise naudojasi Vilniaus miesto valdžia“. Tik vėliau, panorusi gauti atsakymą, kaip yra iš tikrųjų, ir susisiekusi su vadovu J. R. Linkumi, sužinojau, kad jis net nežino, kad yra atleidžiamas – jam, anot direktoriaus,  niekas nepasivargino pranešti.

Vėliau, po posėdžio, mano žurnalistinė odisėja tęsėsi, kai gavau ir kandidatės mobiliojo telefono numerį.  Pasirodo, kad „slaptoji“ kandidatė vis dėlto buvo posėdyje. Nekantriai laukiau posėdžio pabaigos, kad galėčiau paskambinti. Bet. Dabar apie antrąjį balsavimą, o interviu su naująja kandidate į „Trakų Vokės dvarosodybos“ direktorės pareigas – Ieva Šiušaitė-Kazlauskiene – desertui.

 Antrasis balsavimas – ir direktorius atšauktas iš pareigų

Vis dėlto mano įžvalga teksto pradžioje, kad dauguma tarybos narių prieš balsuodami pirmąjį kartą veikiausiai nebuvo įsigilinę į klausimo esmę ir tikėjo skambiais sakiniais iš audito ataskaitos, buvo ganėtinai teisinga, mat po detalesnių kai kurių tarybos narių paaiškinimų, antrojo balsavimo rezultatai gerokai pasikeitė. Iš viso balsavo 47 žmonės. Iš jų 24 pasisakė UŽ, 15 – PRIEŠ ir 8 susilaikė. Iš esmės tik vienu balsu  R. J. Linkus buvo atšauktas iš pareigų. Na, o dabar spręskite patys, ar naujoji kandidatė bus tinkama postui užimti.

Laba diena, gerbiama Ieva, ar Jūs esate kandidatė į VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ direktoriaus postą? Jūsų pavardė posėdžio metu (svarstant klausimą) nė karto nebuvo viešai ištarta…

Taip.

Kuo esate susijusi su dvaru? Ar Jūs vilnietė ir kaip matote naująjį „vaidmenį“?

Kol kas niekaip nesusijusi. Mane pakvietė dalyvauti, o mano didelė patirtis dirbant su kultūros paveldo projektais. Iki to laiko daug domėjausi paveldo projektais. Tai naujos pareigos bus iššūkis.

Kas Jus pakvietė?

Gavau pranešimą iš personalo skyriaus ir manęs paprašė, jei mane tai domina, pateikti dokumentus, aš pasinaudojau proga.  Nežinau, kas rekomendavo, bet kadangi kultūros srity jau daug metų dirbu, nenustebau.

Ka nuveikusi esate iki šiol?

Aš dirbu kūrybinių partnerysčių projekte.

Kokioje įstaigoje?

Ugdymo pletotės centre. Projektas jau beveik baigiasi. Šis projektas yra skirtas mokykloms. Diegiame tokią programą kūrybinių partnerysčių ir kūrejus vežame į mokyklas, kad jie inicijuotų permainas ir darytų įdomesnį ugdymo procesą.

O pati esate vilnietė?

Taip, jau ketveri metai esu vilnietė.

„Trakų Vokės dvaro sodyba“ yra istoriškai svarbus objektas Lietuvai. Ar tai Jums nebus per didelis iššūkis? Juk ateina žiema, vamzdžiai susprogę, gėlės gali nušalti ožanžerijoje. Kaip spręsite šias problemas?

Nesu dar labai gerai susipažinusi su situacija, neturėjau galimybės dalyvauti, tik tiek, kiek pačiai pavyko pasidomėti apie dvarą iš viešosios erdvės, iš televizijos, spaudos. Kitą savaitę planuoju pradėti susitikimus, kad išsiaiškinčiau padėtį, kaip yra. Iš šono negalėjau žinoti, kas ten vyksta. Bet yra palaikymas iš kvietusių žmonių. Tikrai bus sukurta nauja taryba, kuri padės strateginius tikslus nusimatyti, tai nebus vienvaldystė, tai turi atliepti miesto lūkesčius. Ir gal čia Kultūros paveldas turės dalyvauti.

Man dar vienas keistas niuansas „užkliuvo“, kad nei karto garsiai posėdyje nebuvo ištartas Jūsų vardas ir pavardė, nors visi ragino. Iš salės tikrai buvo poreikis išgirsti. Kodėl niekas Jūsų nepristatė, kodėl pati neprisistatėte?

Aš manau, kad čia ne tik dėl šito klausimo. Man posėdis buvo kaip keistas teatras. Mano supratimu, tai buvo akivaizdžiai vilkinamas laikas bet kuriuo klausimu. Negaliu komentuoti, aš buvau pasirengusi pasisakyti, nežinau, kodėl manęs nepakvietė, manau, kad tai susiję su bendra situacija posėdyje.

* * *

Po šito interviu supratau, kad kitą paskaitą studentams pasakosiu ne apie politinę komunikaciją, bet apie komunikacijos svarbą ir dalykus, kurių nevertėtų sakyti bendraujant su žurnalistais. Nesvarbu, kad kartais gal trūksta ir kompetencijos atsakyti į tam tikrus klausimus. Tačiau net ir tada galima pakalbėti taip, kad žurnalistas nė neįtartų, jog stoti prie istoriškai Lietuvai svarbaus dvaro vadovo vairo veikiausiai gerokai per anksti. Gal reikėtų ne tik pasidomėti objektu, kuriam ruošiesi vadovauti, bet turėti patirties ir praktikos tokiame darbe: vadovauti kolektyvui ir administruoti kelių tūkstančių kvadratinių metrų pastatą su visomis jo šiandieninėmis problemomis. Darbas su ES projektais, kaip paaiškėjo iš kandidatės CV, tai dar ne priežastis, besibaigiant kandidatės minėtiems projektams, imtis veiklos, apie kurią girdėjai tik iš spaudos ar televizijos.

Išėjau iš posėdžio liūdna, nes dabar dar geriau suprantu aplinkoje sklandančias frazes, kad Vilnius nebeskrenda, nebeveža ir nebekuria. Vilnius atleidžia iš darbo dirbančius, nes ne tai svarbiausia?! Kas toliau? Ar šito tikėjomės rinkdami naują Vilniaus miesto valdžią?

 Žydrė DARGUŽYTĖ

3 komentarai(-ų) “Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdis: balsavimas už kandidatą į VšĮ direktoriaus postą net garsiai neištarus pretendento pavardės

  1. Svarbiausia susimokėti už “šiltą” vietą savivaldybės įstaigoje… ir tapti konkrečios partijos nariu (-e). Tai, kad tu neturi patirties, Vilniaus miesto sav. administracijai nieko nereiškia… – juk jau susimokėjai !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE