Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais (Page 12)

Radiniui prie Vilkaviškio beveik 5000 metų!

  I dalis Detektyvinė Pasakojimą pradėsiu nuo pernai rudenį kadais buvusio mūsų mokinio Albino Selmistraičio netikėto telefono skambučio į muziejų. Jis man pasakė, kad kaimynas Arūnas atsinešė akmeninį kirvelį ir klausia, kas tai per daiktas. Sutarėme apžiūrėti. Grįžęs namo, nedelsdamas nuėjau į jo paežerės sodybą. Pamatęs radinį, gerokai nustebau – titnaginis kirvelis!

Plačiau

Virbalio miesto istorijos fragmentai

  Vienas seniausių Užnemunėje karališkasis Virbalio miestas 2013 m. birželio 14–15 d. minėjo Magdeburgo teisių suteikimo 420-ąsias metines. Virbalis (iki XVIII a. vadintas Nova Volia) kūrėsi bene pačiu intensyviausiu Užnemunės apgyvendinimo laikotarpiu Punios girios šiaurės vakaruose, į pietus nuo Širvintos, kurios vaga sutapo su šios girios šiaurėje riba. Dėl Virbalio pirmojo paminėjimo

Plačiau

Puskelnių kaimas: ne vien legendos išsūpuotas

   Neseniai Puskelnių kaimas savo 325-ąjį jubiliejų pažymėjo svotišku trumpakelnių rekordu ir buvo įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Žinią pasigavo žiniasklaida. Išgarsėjome kaip vienintelis kaimas tokiu vardu, esą kilusiu dėl bridusiųjų pasiraitojus kelnes prieš tuos tris šimtmečius per Šešupę. Ir aš kartu su bendraamžiais braidžiojau skersai gimtinės upę, kelis šimtus kilometrų

Plačiau

Napoleonas ir Suvalkija

              Pasak JAV istoriko V. Trumpos, vieniems Napoleonas buvo negailestingas despotas, kitiems – laisvės viltis. Labiausiai apvilti liko lenkų ir lietuvių bajorai, nes jų viltys, sietos su Lenkijos atgimimu, sužlugo. Tačiau įkurtoji Varšuvos kunigaikštystė ir joje įtvirtintas Napoleono civilinis kodeksas pakeitė šio regiono, kartu ir Užnemunės, istorinį vystymąsi. Tas pats V. Trumpa

Plačiau

Kaimų vardai, kilę iš meilės

  Gižų miestelio bendruomenė ruošiasi švęsti jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 400-ąsias metines. Tikėtina, kad 1613 m. įrašas pirmą kartą paminėtas Alvito ar Lankeliškių parapijos gimimų, mirimų, vedybų ir krikštynų registracijos knygose. Galima nurodyti istorinius šaltinius, tačiau man mielesni yra pasakojimai, legendos, nes taip geriau išsaugoma atmintis, pagarba gimtinei. Kai turistai, ypač užsieniečiai,

Plačiau