Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės vaikų gynėjai diskusijai pasikvietė savivaldos atstovus

Marijampolės vaikų gynėjai diskusijai pasikvietė savivaldos atstovus

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vadovai susitikę su Marijampolės miesto savivaldybės mero pavaduotoju Artūru Visockiu, Marijampolės savivaldybės Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininku Alvydu Kirkliausku ir Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajone Rainiene bei pristatė darbo rezultatus bei aptarė aktualius klausimus, susijusius su vaiko gerove.

„Nuo šių metų sausio 1-osios iki dabar Marijampolės savivaldybėje gauti 402 pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Reaguojant į šiuos pranešimus ir siekiant įvertinti galimus rizikos veiksnius vaikų atžvilgiu, vaiko teisių specialistai susitiko su 717 vaikų, išklausė šių nepilnamečių nuomones, bendravo su vaikų įstatyminiais atstovais, vertinto vaiko socialinės aplinkos sąlygas“, – apie darbo rezultatus kalbėjo V. Zabilevičius.

Vaiko teisių gynėjų teigimu, per aptariamą laikotarpį 269 nepilnamečių atžvilgiu buvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Jų šeimoms inicijuotas atvejo vadybos procesas, teikiama pagalba. 16 vaikų nustatyta globa. Na, o tie vaikai, kuriems nustatyta laikinoji globa dažniausiai apgyvendinami giminaičių arba laikinųjų globėjų šeimose.

D. Burbaitė pažymėjo, kad Marijampolės miesto vaiko teisių specialistų veiksmai, dėl vaikų paėmimo iš jų įstatyminių atstovų, teismo buvo pripažinti pagrįstais ir išduoti teismo leidimai. „Džiugu, kad vaiko teisių specialistų veiksmų teisėtumą, savalaikiškumą ir jų kokybę atstovaujant ir ginant Marijampolės savivaldybės vaikų interesus 2019 metais patvirtino ir Lietuvos Respublikos kontrolieriaus įstaiga, kuri vertina specialistų veiksmų atitiktį teisės aktams“, – kalbėjo D. Burbaitė.

Susitikimo metu VTAS specialistai informavo, kad vaikai, kuriems nustatyta laikinoji, nuolatinė ir globa tėvų prašymu, buvo aplankyti pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus – 100 proc.

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja pristatė asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais statistiką. Norinčių tapti globėjais skaičius didėja. Šie asmenys lanko globėjams skirtus mokymus, siekia priimti tėvų globos netekusius vaikus į savo šeimas.

Pasidžiaugta, kad daugėjant asmenų, pasirengusių globoti vaikus, atsiranda galimybė užtikrinti budintiems globėjams laikinąją atokvėpio paslaugą. Tai suteikia globėjams sąlygas trumpalaikiam poilsiui, padedančiam atgauti jėgas, dalyvauti sociokultūriniame gyvenime. Suteikiamas būtinas poilsis padeda budintiems globėjams dar kokybiškiau rūpintis vaikais.

Diskutuota apie Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ir seniūnijų vaidmenį užtikrinant vaiko teisių apsaugą ne tik vaikui artimoje aplinkoje, bet ir bendruomenėje. Aptarta, kad šių įstaigų atstovų vaidmuo yra svarbus ne tik pagalbos vaikui ir šeimai procese, bet ir vykdant vaiko teisių pažeidimų prevenciją.

A. Visockis, pažymėjo, kad vaiko gerovės užtikrinimas labai daug priklauso nuo bendradarbiavimo tarp savivaldybės administracijos atsakingų padalinių ir vaiko teisių apsaugos specialistų, įgyvendinant vaiko teisių apsaugą Marijampolės savivaldybėje.

 „Bendravimas su vaiko teisių specialistais vyksta kasdien, operatyviai sprendžiant su vaiko gerove susijusias konkrečias situacijas, nelaukiant formalių institucijų atstovų pasitarimų“, – teigė S. Rainienė.

Susitikime pažymėta prevencinio darbo su šeima ir institucinio bendradarbiavimo svarba, sprendžiant šeimos socialines problemas ir užtikrinant pagalbos šeimai teikimą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE