Pagrindinis > Naujienos > Susiskaičiuosime

Susiskaičiuosime

 

Aplink žmogų yra milijardai pastovių, kintančių, silpnų, galingų ženklų ir aš esu toks pats.

Vienas klausia: „Ką galvoja Juodoji Kiaulė vydamasi savo mirtį“. Antras atsako: „Tą patį, kaip ir vairuotojas naikindamas kelio posūkio ženklą, kad galėtų važiuoti tiesiai“. Kas šie žmonės? O tokie kaip ir aš – linksmas, liūdnas, įdomus, nuobodus,  draugiškas, piktas, kvailas, pavojingas ir t.t. – esu daugiau nei 5000 dvasių savininkas. Jos visos veiklios ir galingos, todėl daugeliui esu nepageidaujamas ir įrašytas į mirtininkų – žudomųjų sąrašą. Kvailas reikalas – dėl kelių ar keliolikos nepageidaujamų dvasių iš manęs atima kūną. Taip yra iki dabar (karai ir žudynės). Ką daryti? Atsakymas paprastas – vystykime dvasių pramonę nors tiek, kiek išvystyta kūno – vaistų, maisto, aprangos pramonė.

Mes gerai prisimename, kai Dievas Tėvas prieš 90 metų žmonėms atsiuntė ženklus – dviejų „s“ raidžių junginį, kad įsiviešpatautų tvarka, gėris ir antrą – trijų „s“ raidžių, kad būtų lygybė ir rojus. Pirmieji išžudė apie 20 000 000 žmonių, antrieji – apie 70 000 000 žmonių, bet nei tvarkos, nei lygybės, nei rojaus pasaulyje neatsirado.

Pasaulio mokslininkai, aiškiaregiai atkreipė dėmesį į Tėvo siunčiamus ženklus – į „s“ raidžių junginius – valstybių įvardijimus, valstybių ypatingų žinybų įvardijimus ir valstybių vadovų (pirmininkų, prezidentų, karalių) įvardijimus. Juos paskelbus ir įteisinus tautose prasideda kraujo potvyniai. Todėl kai kurių valstybių budriosios žinybos savo nereglamentuotų fondų galia stengiasi apsaugoti nuo ženklo „s“ raidžių pasirodymo pasaulyje.

Kas yra raidė „s“? Paprasta raidyno raidė, turinti atmainas „s“, „z“, „š“, „ž“. Jas geriausia žinome žodžiuose „aŠ“ ir „Žinia“ – dvasia. Ir jokios tragedijos.

Bet… 2016 metais budriosios žinybos pražiopsojo ženklo pasirodymą, kaip ir prieš 2000 metų negalvojo, kad ženklas gali pasirodyti tvartelyje, nes jų visas dėmesys yra sutelktas į stambiąsias žuvis. Vienos mažos valstybės ministru pirmininku tapo: vardas – 2, pavardė – 2. Viso keturios „s“ raidės. Prieš 80 metų vienas – budrios žinybos darbuotojus ir aiškiaregius būtų išgrūdęs per kaminą, antras – sukišęs po velėna, iš po kurios niekas neišlindo. Dabar beliko pasiguosti – išlindome per dvi, per tris, išlįsime kaip nors ir per keturias. Jie graudžiai klysta. Tėvas atsiuntė ne keturių „s“ ženklą, bet:  vardas – 2, pavardė – 2 ir jis yra „sūduvis“ – 2. Viso šešios „s“ raidės. Šio ženklo pasaulis nepažįsta, išskyrus mus.

Jį raižome ant verpsčių, baldų. Audžiame audinių ornamentuose ir vadiname saulute. Jis Dievo Tėvo šešių didžiausiųjų dvasių ženklas – Esantysis, Aukščiausiasis, Švenčiausiasis, Amžinasis, Kūrėjas ir Visagalis. Pakol kas jo anksčiausias pasirodymas prieš 8000 metų pastebėtas Afrikoje. Šį Tėvo ženklą matome kiekvieną žiemą kiekvienoje snaigėje. Žodis „SNaigė“ reiškia – baltą, tyrą, gryną, tobulą, apvalytą kaip ir žodis „pasSNinkas“.

O toliau..? Toliau lįsime per ankštus, siaurus, snaigės, baltus, tobulus vartus, tai yra per Tėvo šešių didžiųjų dvasių vartus ir 2020 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje susiskaičiuosime, kiek mūsų pralindo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE