Pagrindinis > Albinas Kurtinaitis

Dvylika dvyliktųjų

1. Aš – niekas. Manęs nėra. Mano pėdsakas, DNR yra... 2. Aš – viskas, dulkė, žvaigždynas, yra, esantis... 3. Aš – rojuje, rujoju, rausvas, daugiausia virpesių per sekundę... 4. Aš – įsčiose įsikūnijantis... 5. Aš lopšelyje... 6. Aš darželyje... 7. Aš pradinėje... 8. Aš vidurinėje... 9. Aš Universitete... 10. Aš Akademijoje... 11. Aš nusikūnijantis... 12. Aš nusidvasinantis... 13. Aš – niekas. Manęs

Plačiau

Pajevonio-Kunigiškių piliakalnis

    PAJEVONIO-KUNIGIŠKIŲ PILIAKALNIS TREČIASIS DVARAS Dabar yra 7541 metai, t.y. 2023 metai. Trečiasis Dvaras įkurtas 2626 metais ir jame gyventa iki 7041 metų. Per šį laiką čia kunigavo 88 Tautos kunigai, vidutiniškai kiekvienas po 50 metų. 5528 metais iš Trečiojo Dvaro iždo už 17 Romos Imperijos pinigų Odesos vergų turguje buvo nupirktas jaunas vergas

Plačiau

Ar tik laisvas žmogus yra vergo tarpininkas?

Įdomu! Ar iš tikro mūsų protėviai vartosi kapuose (kitų tautų pastebėjimas), kai kalbame apie Tautos tūkstantmetinę praeitį – kalbą, tikėjimą, papročius, įstatymus, gyvenimo būdą. Vieno žmogaus atminties praradimą vadiname mirtimi, gimimu, gimtąja nuodėme, atsiradimu iš nieko, gyvenimu nebūtyje. O kaip vadiname visos tautos praeities įvykių užmarštį, kai yra tautos žemė,

Plačiau

Iš praeities…

Kinai savo kalbą užrašo trisdešimt šešiais tūkstančiais ženklų. Sanskritas – keturiasdešimt šešiais  ženklais. Morzė Europos visas kalbas užrašo dviem ženklais. Mūsų Tauta XIII amžiuje - „... jie neturėjo rašto...“ - savo kalbos žodžių nerašėme. Įdomus reiškinys! Mūsų tikėjimas, kurį šiek tiek pažįstame, sako, kad jokios tautos jokios kalbos negalima aukštinti,

Plačiau

Čiabuvių pašnekesiai

Mylimi būdviečiai, jūs nuostabiausias amžinai žydintis pavasaris, kaip ir  mūsų vardas būdviečiai. Senovėje sakydavo: „Koks jo būdas, tokia ir jo būda“ arba „Koks jo būdas, toks ir jo gyvenimas“. Būdas – žmogaus dvasia, būdviečiai – dvasingieji. Prieš 4914 metų mus – penkiolika jaunų šeimų atvedė į išdegusį mišką ant kalvos, kur

Plačiau

Kraujo puta

Kraujas putoja greitai tekėdamas arba virdamas. Dažnai sakome: „Užvirė kraujas“, nors pačio kraujo nematome, o tik sprendžiame pagal kūno būseną, šėlsmą, klyksmą, greitį, pyktį, baimę, džiaugsmą, meilę, norą ir t.t. – „kraujas verda“, „kraujas putoja“, „kraujo puta“. Pasakymas: „Jei negyvas – kraujo puta“ mūsų žmogų nestebina ir nekelia jokių klausimų. Tuo

Plačiau

Pieno puta

Pieną žįsti, rodo, kad jo nepažįsti, o kai jau geri, turi, ką turi, - silpnas, skurdus, klystantis, nepasitikintis savimi – tikrai, tikrai neatžindytas (neatžindyto reikšmės pasiklausk savo kaimo prosenelių). Norėti ir neturėti – žmogiška kasdienybė, o reikėti, siekti ir negalėti – nusikaltimas – nepažinojimas Tėvo ir savęs. Mūsų Tautos dauguma žino

Plačiau

Vartai

  Miežis pavasary išėjo pro duris, o rudeny pro jas sugrįžo. Mergelė Eglė išėjo pro vartus ir niekada mergelė nesugrįžo. „...Mergelė gulbė parskraidino žmogaus sūnų į savo tėvo Kauliaus dvarą ir liepė neperžengti  slenksčio. Senis Kaulius liepė sūnui rėčiu išsemti jūrą ir rytoj vakare parnešti nei didelių, nei mažų žuvų. Mergelė atliko darbą,

Plačiau

Žiedas

Pirma yra mintis, žodis, įstatymas, o tik vėliau veiksmas, apeiga, kūnas. Kas nežino Tautos pasakų, tas nepažįsta Tautos praeities ir jos dvasios. „...Čia gyvena mano vyriausioji sesuo, o kai ji paklaus, ar nematei mano brolio, sakalu lakstančio, sakyk, kad matei ir gali parodyti, bet už tai ji turi atiduoti žiedą nuo

Plačiau

Būdviečiai ir Nepriklausomybės šimtmetis

  Apžėlė ir apaugo praeitis Ir nukasti altoriai, Trejybės žodžiai ištarti Įamžino ...ČIA... mūs tikrovę. Būdviečių vienkiemis įkurtas 2623 metais (prieš 4912 metų) ant kalvos 107,8 metrų virš jūros lygio, šiaurės platuma 54°32‘33“, rytų ilguma 22°53‘03“, plotas 2,9 ha, keturkampis 263 x 110 m, apribotas šventtakiu, Vilkaviškio rajone,Pajevonio seniūnijoje, Būdviečių kaime. Būtinai reikia priminti: nuo vienkiemio į pietų pusę

Plačiau

Mėgdžiojimas

  Mūsų Tauta dar prieš šimtą metų griežtai laikėsi įstatymo: „Nemėgdžiok kito – nei iš meilės, nei iš juoko, nei iš pykčio“, nes mėgdžiojimo vienas akimirksnis gali tapti tavo ateinančioms kartoms beviltišku pragaru. Ypač nuo mėgdžiojimo saugojo mažus vaikus ir nėščias moteris. Kitos tautos tokio įstatymo nepažinojo, todėl klampojo „nepaaiškinamų atsitiktinumų“

Plačiau

Susiskaičiuosime

  Aplink žmogų yra milijardai pastovių, kintančių, silpnų, galingų ženklų ir aš esu toks pats. Vienas klausia: „Ką galvoja Juodoji Kiaulė vydamasi savo mirtį“. Antras atsako: „Tą patį, kaip ir vairuotojas naikindamas kelio posūkio ženklą, kad galėtų važiuoti tiesiai“. Kas šie žmonės? O tokie kaip ir aš – linksmas, liūdnas, įdomus, nuobodus, 

Plačiau

„Neteiskite kitų, nes būsite už tai teisiami“ ir „Apie mirusiuosius tik gerai arba nieko“

  Tautos Didžiojo Įstatymo šios dvi nuotrupos gana seniai pateko į kitų tautų gyvenimo būdo patarimų rinkinius. Jodvi– mūsų tautosakos neperžengiami įstatymai, o kitoms tautoms – nieko neįpareigojantys patarimai. Jų „kalbinis lobynas“, išverstas į mūsų kalbą, atveria žemę po kojomis, o iš ten pasigirsta dar vienas senas įstatymas: „Nemė(g)džiokite kitų, nes

Plačiau