Pagrindinis > Kitos temos > Dingusio Rūdos kaimo elegijos (VI)

Dingusio Rūdos kaimo elegijos (VI)

KUR

Kur nameliai, namai už klojimo seno,

Ten rytais, kylant saulei, sugirgžda

Seno šiaudiniu stogu namo durys.

Ir kibirai sutarška plūktoje asloje. Ten

Prie krosnies ugnies liežuviai apšviečia

Šviesų motinos veidą. Ir tyliai suskamba

Daina lyg ryto malda iš motinos lūpų.

Ji ilgisi motinos savo, kuri jos neaugino,

Tad ir melodija graudi, ir žodžiai skaudūs…

Ji skamba man ir dabar, kai uždegu

Žvakelę ant jos kapelio Rūdos kapeliuose,

Tuomet ir mano lūpose suvirpa pirmieji

Graudžios dainos žodžiai lyg atodūsiai:

„Pavasaris žaliasis jau skrieja laukuose,

O kurgi, kurgi rasiu, mamyte, aš tave,

Kai po stiklo langeliu alyvos sužydės?

Ant tavo kapo, mama, lakštutė sučiulbės.

Lakštingalos balselis skambės tyliai tyliai…

Aš nuo tavęs, mamyte, atskirta amžinai.

Man dienos dabar pilkos ir naktys be žvaigždžių…

Ant tavo kapo, mama, pirmas gėles nešu.

Pamerksiu daug žibučių, lai gražiai žydi jos,

Ilsėkis, brangi mama, ir lauk savo dukros.“

Kai švelnus motinos balsas ištirpsta

Tamsios virtuvės kertėse, atrodo, kad skrieju

Svajų taku, kur gęsta  ilgesinga graudi daina,

Tuomet mane iš patalo šilto kelia virkaujantį

Nuo darbo sudiržusios rankos, jos šiltos

Ir įkelia mane kubilan, kur paskendęs muilo

Putose lyg jūroje, lyg rojaus debesyse.

…Išpraustas stoviu ant šiltos krosnies pado,

Rankšluosčiu gobiamas lyg pasakų princas.

Juntu šiltą motinos kvėpavimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE