Pagrindinis > Kitos temos > Kūryba (Page 7)

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  10. Vis dėlto išvažiuoti į gimtuosius namus Rytei greitai nepavyko. Pas Zuzaną vis tęsėsi pokyliai, vaišės, teko padėti Irenai virtuvėje ir palaikyti tvarką namuose. Viena ausimi girdėjo, kad Zuzana rengia didelį biznį, todėl ir kvietėsi, vaišino reikalingus žmones. Smalsioji Irena žinojo viską, o ko nežinodavo, tą papildydavo jos laki vaizduotė. „Ir

Plačiau

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  Įsėdusi į Šarūno automobilį Rytė iš karto apsipylė ašaromis. Prasiveržė ilgai kauptos nuoskaudos dėl jos pačios gyvenimo, dėl mamos ligos, dėl bejėgiško noro kažką pakeisti. Šarūnas glostė jai petį tylėdamas, neguodė, leido išsiverkti. – Nusišluostyk ašaras, – palaukęs, kol šiek tiek aprims, Šarūnas jai padavė nosinę. – Nuvešiu pas mamą, nereikia

Plačiau

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  – Bijau, kad Alvinai Amerika nešviečia, juk ten dirbti reikia, o šito ji neišmokyta. Visam gyvenimui anuo galu neužsidirbsi. Nei mokyta, nei darbšti, na, kam ji tokia reikalinga, – patylėjusi kalbėjo Irena. Savaitgalis pralėkė kaip viena akimirka. Nors buvo pasamdyti padavėjai nešioti valgius į kieme pastatytą didžiulę palapinę, Rytė su Irena

Plačiau

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  Šeštadienį Alvina išsiuntė Rytę į turgų. Alvinos draugų ir kompanijų dėka maisto atsargos gerokai apmažėjo. – Tu geriau supranti apie produktus, o ir mūsų Irena turi jau grįžti, kels triukšmą, kad šaldytuvas tuščias, o ji iš kirvio išvirti sriubą dar neišmoko, – gerinosi Alvina. – Be to, turguje maistas šviežias, tai

Plačiau

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  „Ir tegul jis galvoja ką tik nori, ar man ne vis tiek? Kas jis man? Eilinis pažįstamas, Alvinos jaunikis“, – mintyse save ramino Rytė, nekreipdama dėmesio į Aro pašnekoves. – Pasimatysime vakare, – be ceremonijų su jomis atsisveikino vaikinas, leisdamas suprasti, kad nenori tęsti pokalbio. – Žiūrėk, kad pamačiusi tave su kita

Plačiau

Jonvabalių naktys (Tęsinys)

  Rytė, sėdėdama prie stalo, tyliai stebėjo Šarūną. Dingo tas linksmas berniokas, su kuriuo krėsdavo vaikiškus pokštus, erzindavo vienas kitą, šaipydavosi. Veide atsirado viena kita raukšlelė, paaštrėję bruožai teikė jam savotiško paslaptingumo, ir nors kalbėdamas, kaip ir kadaise, gestikuliavo išpuoselėtomis baltomis rankomis, Rytei buvo sunku vėl atrasti jame tą vaikystės žaidimų

Plačiau

Jonvabalių naktys (romanas)

    Marijampolietė poetė, žurnalistė Zita DZIDOLIKIENĖ pristato daugel metų rašytą romaną „Jonvabalių naktys“, kuriame skaitytojas ras įdomių siužetinių linijų, spalvingų charakterių, visą jausmų gamą ir šių laikų aktualijas. Linkime malonaus skaitymo! 1 Rytė stovėjo balkone, žvelgdama, kaip virš ežero palengva sklaidosi lengvutis permatomas rūkas, auksinamas pirmųjų nedrąsių saulės spindulių. Jau dvi savaitės kai

Plačiau

Laikas keičia (esė)

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos III klasės gimnazistė Vasarė Kapsevičiūtė – Marijampolės savivaldybės etapo jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja publicistikos sekcijoje. Spausdinamame autorės darbe kalbama apie amžinąsias vertybes, jų nykimą, apie žmogiškųjų santykių puoselėjimą, drąsiai ir originaliai atskleidžiamas jauno žmogaus pasaulis, ypač didelis dėmesys skiriamas mokyklai, kaip žmogiškumo ugdytojai, atskleidžiami subtilūs santykiai

Plačiau