Pagrindinis > Dėmesio! > Kelias – ir tikėjimo dalis

Kelias – ir tikėjimo dalis

 

„Saugokime vieni kitus kelyje“ projektui jau septyneri metai. Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena – ne vienintelė gražia akcija tapusi šventė, kurios metu kovai prieš nelaimes keliuose bendras jėgas sujungia ir saugaus eismo šalininkai, ir Bažnyčia. Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Policijos vykdomi projektai sutraukia gausybę įvairaus amžiaus žmonių, nuo pačių mažiausių iki garbaus amžiaus senjorų.

Kelių eismo taisyklėse vienas iš straipsnių skelbia: „Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu“. Ar eismo kultūra Lietuvoje gerėja? Ar eismo dalyviai vis dažniau pradeda gerbti vieni kitus? Ar vairuotojai ir keleiviai užsisega saugos diržus, vaikai vežami tik specialiose kėdutėse, pėstieji, dviratininkai ir vadeliotojai vis dažniau naudoja atšvaitus, liemenes, žibintus ir kitas saugos priemones su šviesą atspindinčiais elementais? Kartais atrodo, kad tikslaus ir teisingo atsakymo į šiuos klausimus nėra ir būt negali.

Pastebima, kad mažesniuose miesteliuose eismo dalyviai kultūringesni, nes vieni kitus daugiau pažįsta, todėl vairuotojai atidesni ir pėsčiųjų atžvilgiu, ir pagarbiau elgiasi kelyje vieni kito atžvilgiu. Mažųjų miestų eismo dalyviai mažiau skuba, ten lėtesnis gyvenimo tempas, mažesni atstumai, todėl jaučiamas atidumas, atsargumas keliuose. Mandagumas, dėmesingumas, tarpusavio pagarba, atsargumas – tai pagrindiniai veiksniai, kurie lemia eismo dalyvių kultūrą mūsų keliuose.

Kelias yra ir tikėjimo dalis. Šios dienos pradžią galima kildinti iš biblinio konteksto. Tradicija švęsti Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną atsirado būtent dėl to, kad rugsėjo 29 d. katalikų bažnyčia mini Arkangelo Rapolo, keliautojų bei piligrimų gynėjo ir globėjo, dieną. Nors Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena buvo pritaikyta šių dienų kontekstui, bet jos nereikia tapatinti vien tik su švente, kurios metu laiminami automobiliai ir atsimenami nelaiminguose atsitikimuose nukentėję žmonės. Šią dieną kviečiama nors trumpam sustoti ir atsiminti savo dvasinę kelionę žemėje. Juk, visų pirma, žmogus žemėje yra piligrimas, ir nuo to, kokius žmones, kokius tikslus ir svarbiausia – kokį kelią jis pasirinks, priklausys visas jo gyvenimas. Taigi, keliautojų diena priverčia susidėlioti prioritetus, gyvenimiškos kelionės vertybes plačiąja prasme.

Ši diena ir jos metu išsakomos maldos gali tapti puikiu atspirties tašku ir gyvenimo kelionėse pasiklydusiems. Malda yra reikalinga, kad palaikytume vieni kitus, atsimintume, kad savo gyvenimo kelio paieškos tikrai nėra lengvos, kad tai yra didžiulis iššūkis, kurį padėti įgyvendinti gali tik karštos maldos ir daug pastangų.

Tačiau vien melstis nepakanka. Nors maldomis ir galime paprašyti apsaugoti mus bei mūsų artimuosius kelyje, tačiau geri darbai yra daromi tik žmonių rankomis, tad nelaimių keliuose prevencija turi tapti ne tik tuo besirūpinančių institucijų, bet ir kiekvieno iš mūsų prioritetu ir svarbiausiu tikslu. Saugus eismas – ne vien tik Policijos, Susisiekimo ministerijos ar Lietuvos automobilių kelių direkcijos reikalas. Juk kiekvienas eismo dalyvis, kiekvienas atsidūręs kelyje turi būti pilietiškas. Pilietiškumas nekainuoja labai daug lėšų. Didelę reikšmę kelyje turi ir mūsų pačių nusiteikimas bei emocijos, kurias dėl savo pačių ir kitų saugumo dažnas privalome keisti. Reikia, kad keistųsi mūsų mintys, mūsų laikysena kelyje bei vienas kito supratimas. Jei kiekvienas iš mūsų nors šiek tiek pamėgintume keistis, keistųsi ir mūsų keliai bei pati kelių kultūra. Jei šios priemonės nepadeda keliuose palaikyti tvarkos ir vienas kito supratimo, vis tiek reikia reaguoti ir nepasiduoti susidūrus su pirmaisiais sunkumais. Jeigu matome, kad kelyje vyksta netvarka – privalome reaguoti kuo skubiau. Visų pirma, pabandykime vairuotoją sudrausminti patys. Jei nepavyksta – kreipkimės į policiją bei kitas atitinkamas institucijas. Kartais žmonės, kurie mato keliuose vykstančias nelaimes ir nusižengimus, bando sudrausminti neatsakingus vairuotojus ir pėsčiuosius, tačiau jiems nepavyksta, jų pastangos ne tik kad nebūna įvertintos, bet dažnai – suprantamos kaip kišimasis. Tokiems žmonėms reikia iš širdies pasakyti, kad vis tiek reikia stengtis ir nepasiduoti. Juk jei mes patys vieni kitų nedrausminsime – net ir skiriamos didžiausios lėšos neduos rezultato, o juo labiau – ilgalaikio.

Projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ organizuojamų renginių metų susirinkusiems pasakojama apie saugaus eismo kelyje svarbą, rengiamos parodos bei susitikimai, kurių metu dažnai dalijamos ir mažos, kelyje nuo neatsargių vairuotojų padedančios apsisaugoti dovanėlės – atšvaitai. Norėdami, kad mūsų vaikai gatvėje būtų saugūs, nuolatos privalome skatinti jų tėvus domėtis saugiu eismu ir, žinoma, saugaus eismo akcijų renginiais. Vaikams galima pasakoti tikrai daug, tačiau jei sugrįžę į namus jie matys, kad jų tėvai elgiasi visai priešingai – rezultatas bus lygus nuliui. Turiu pripažinti, kad kuo daugiau kitiems pasakoju apie saugų eismą, tuo atsakingiau ir pats stengiuosi elgtis kelyje, todėl norėčiau palinkėti, kad atsakomybę kelyje kiekvienas jaustume ne tik už save patį, ne tik už savo artimą, bet ir kelyje sutiktą nepažįstamąjį.

Minit šią dieną, prasminga prisiminti Vairuotojų dekalogą:

I. Nežudyk.

II. Kelią laikyk žmonių bendrystės, o ne mirtinos žalos priemone.

III. Mandagumas, teisingumas ir protingumas padės tau įveikti nenumatytas situacijas.

IV. Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai.

V. Nelaikyk automobilio galios, dominavimo priemone ir proga nusidėti.

VI. Su meile įtikink jaunuolius, ir ne tik juos, nesėsti prie vairo netinkamos būklės.

VII. Paremk eismo avarijų aukų šeimas.

VIII. Padėk susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinantį atleidimą.

IX. Kelyje saugok silpnesnįjį.

X. Jausk atsakomybę už kitus.

Marijampolės apskrities policijos kapelionas
Kun. teol.lic. Remigijus GAIDYS

Policijos kapelionas kunigas Remigijus Gaidys informuoja, kad šį sekmadienį visose Vilkaviškio vyskupijos parapijų bažnyčiose šv. Mišių metu bus prašoma Dievo palaimos ir meldžiamasi už visus keliaujančiuosius. Kunigai laimins parapijiečių transporto priemones. Daugelyje bažnyčių dalyvaus ir policijos pareigūnai.

Keliautojų ir vairuotojų diena bei šv. Mišios rugsėjo 25 d. vyks šiose bažnyčiose:

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijoje – 12 valandą;

Šunskų šv. Marijos Magdalietės parapijoje – 10 valandą;

Igliaukos šv. Kazimiero parapijoje – 12 valandą;

Gudelių Švč. Mergelės Marijos škaplierinės parapijoje – 10 valandą;

Gižų šv. Antano parapijoje – 12 valandą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE