Pagrindinis > Naujienos > Pristatyta nauja Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

Pristatyta nauja Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

 

Praėjusią savaitę Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta naujoji Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka bei su ja susiję svarbiausi aspektai. Taip pat duomenys apie tai, kiek studijų krypčių ir studijų programų 2018 m. galimai sumažės aukštosiose mokyklose. Paaiškėjo, kad naujai nustatytų reikalavimų neatitinka kas penkta Lietuvos universitetuose vykdoma studijų programa. Dabartiniais duomenimis Marijampolės kolegijai siūloma laikinai nevykdyti priėmimo į tris studijų programas: Automobilių techninį eksploatavimą (inžinerijos mokslų studijų kryptis), Socialinį darbą (socialinių mokslų studijų kryptis), Žemės ūkio technologiją (žemės ūkio mokslų kryptis). Situaciją komentuoja Marijampolės kolegijos administracija:

– Kas pasikeitė naujoje tvarkoje lyginant su ankstesniais metais ir kokią įtaką Marijampolės kolegijai gali turėti siūlymas laikinai nevykdyti priėmimo į minėtas studijų programas? (Atsako kolegijos direktorius V. Viliūnas)

– Pagal naujai įsigaliojusią tvarką aukštoji mokykla laikinai negalės vykdyti priėmimo į studijų programas, kurios du kartus iš eilės buvo akredituotos 3-jiems metams. Taigi vertinimas vyko ne pagal faktinę krypčių kokybinę būklę, o pagal jų anksčiau ar vėliau atliktų vertinimų rezultatus. Pagal iki šiol galiojusią tvarką būtume galėję priimti studentus į visas kolegijos programas, pagal naują tvarką priėmimas į dalį programų sustabdomas, o jų kokybė turės būti po metų dar kartą įvertinta. Jau vien dėl to tokio vertinimo objektyvumas gali būti sąlyginis. Bet kokios numatytos vykdyti studijų programos nevykdymas nėra pozityvus reiškinys aukštajai mokyklai. Visgi, jei taip nutiktų, mes tą laiką skirsime studijų programų tobulinimui ir aktualizavimui, kad po pertraukos studentai ir vėl galėtų studijuoti perpektyvias ir regionui aktualias programas.

– Kokių konkrečių priemonių imsitės, kad minimos studijų programos vėl būtų vykdomos? (Atsako direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai I. Sviliuvienė)

– Vadovaudamiesi naujosios laikinojo akreditavimo tvarkos nuostatomis po metų teiksime paraišką dėl laikinai sustabdytų studijų krypčių pakartotinio akreditavimo. Suprantama, siekdami, kad programos būtų teigiamai įvertintos, tęsime toliau vykdomus programų tobulinimo darbus. Stengiamės atliepti naujausia veiklos pasaulio tendencijas, todėl bendraujame su darbdaviais, klausiame sėkmingai dirbančių mūsų absolventų nuomonės. Mums svarbu atliepti ir Bolonijos proceso kryptis. Ypatingą dėmesį skirsime studentų gebėjimo savarankiškai mokytis ugdymui, gebėjimui ieškoti atsakymų kintančioje aplinkoje. Planuojame naujus, dirbantiems studentams palankesnius studijų būdus, tokius kaip nuotolinės studijos, lankstesnis studijų grafikas.

– Kaip vertinate Lietuvoje vykstančią aukštojo mokslo sistemos pertvarką lyginant su kitomis Europos šalimis? (Atsako direktoriaus pavaduotoja plėtrai R. Zygmantaitė)

– Būdami regionine kolegija, mes vis dėlto konkuruojame globalioje aukštojo mokslo rinkoje, kur kiekvienas universitetas, siekdamas išlikti konkurencingas, nuolat atsinaujina. Europos Aukštojo mokslo erdvėje (EHEA), kurioje tarp 48 šalių yra ir Lietuva, nacionaliniu lygmeniu studijų krypčių ir programų optimizavimo procesai vyksta nuolat, kuriamos ar uždaromos studijų programos. Visus šiuos procesus įtakoja globalizacija ir jos diktuojamas dinamizmas. Lietuvos Aukštojo mokslo reforma yra lauktas ir sveikintinas procesas, kuris tikrai veda į geresnę aukštojo mokslo kokybę, geresnius studentų pasiekimus  ir studijų programas, geriau atliepiančias veiklos pasaulio poreikiams.

 Marijampolės kolegijos informacija

Komentaras “Pristatyta nauja Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE