Pagrindinis > Dėmesio! > KVIETIŠKIO DVARO SAKMĖ

KVIETIŠKIO DVARO SAKMĖ

 

2017 M. RUGSĖJO 16 D. EUROPOS PAVELDO DIENA KVIETIŠKIO DVARE

Programa

9.00 – Edukacinis pėsčiųjų žygis – teatralizuota istorinė kelionė „Grafienės Butlerienės Rožančkeliu“. Žygio pradžia Kvietiškyje, prie centrinių Marijampolės kolegijos rūmų.

11.00 – Šv.Mišios už Marijampolės bažnyčios fundatores grafienę Prancišką Butlerienę ir kunigaikštienę Oną Sapiegienę, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.

14.00 – Pokalbis prie apskritojo stalo „Dvaras ir miestas – istorijos  blyksniai“ Marijampolės kolegijoje, P.Armino g. 92,  mažojoje konferencijų salėje (111 aud.)

Pokalbyje su pranešimais dalyvauja Vilniaus universiteto prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius; Lietuvos kultūro styrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Dalius Viliūnas; istorikas Rimvydas Urbonavičius; muziejininkas kraštotyrininkas ir publicistas Arūnas Kapsevičius; muziejininkas Tomas Kukauskas.

Popietė ir vakaronė Kvietiškio dvare

14.00 – Edukacinės programos vaikams ir suaugusiems

16.00 – Dvariškos linksmybės: parodos, pramogos, žaidimai, rungtynės, fotosesijos, pasivėžinimai ir kiti smagumai

16.30 – Kvietiškio dvaro 300 metų iškilmingas paminėjimas ir koncertas „Kvietiškio dvaro sakmė“, kuriame pasirodys svečiai iš Bialystoko – muzikos ir šokio grupė Capella Antiqua Bialostociensis

 18.00   Dvariška vakaronė „Patalkys dvare“ su  „Žibinyčia“, kultūringo vyno vartojimo pamokomis ir degustacija, medžioklių laimikiais ir kitokiomis linksmybėmis.

Atvykit, nepasididžiuokit, nepamirškit geros nuotaikos ir tvirtų batų J

Marijampolės pradžia – Kvietiškio dvaras

Marijampolės miesto pradžia yra Kvietiškio dvaras, kurį 1717 m.. pastatė Prienų seniūnas  Morkus Antanas Butleris ir jo žmona P. Ščiukaitė-Butlerienė. Jį sudarė mediniai dvaro rūmai, 3 klojimai, 2 klėtys, 3 tvartai, bravoras, grūdų magazinas, vežiminė, vandens ir vėjo malūnai, plytinė. 1738 m. Prienų inventorizacijos akte išvardinta, kiek ir kas dvaro laukuose buvo sėjama.  To meto papročiu prie dvarų buvo kuriami miesteliai, taip netoli dvaro atsirado miesto pradininkė Starapolė. Grafienė Pranciška pakvietė marijonus, fundavo bažnyčios ir vienuolyno statybą 1750 m. istorikų (kun. J. Totoraitis, B. Kviklys, kun. J. Reitelaitis, A. Miškinis, dr. Gr.Martinaitienė, prf. R. Ragauskienė, dr. D.Viliūnas, R. Urbonavičius, B. Mašalaitis) yra aprašytas miesto įkūrimas, Magdeburgo teisių suteikimas, kurio 225-uosius minėjo šiais metais Marijampolės savivaldybė.

Šie metai yra jubiliejiniai, 300-ieji,  Kvietiškio dvarui, kurį (kaip ir visą seniūniją) po grafų Butlerių su pertraukomis valdė Sapiegų giminė: Kazimieras  Nestoras  Sapiega  (1782 – 1798), Aleksandras Sapiega  (1807 – 1812). jo  žmona  Ona Zamoiska – Sapiegienė (1812 – 1859),jos  sūnus Leonas  Sapiega  (1802- 1878 m.). Po 1863 sukilimo caras dvarą padovanojo grafui Fiodorui  Rembertui  fon Bergui (apie 1864 – 1874 m.). Ši vokiečių kilmės giminė dvarą valdė iki jo išparceliavimo 1924 m.         Su šia vietove susiję daug istorinių įvykių bei asmenybių, pvz.: minėti dvaro valdytojai grafai, kai kurių istorikų teigimu 1807vm. dvare lankėsi Napoleono maršalas M. Nėjus, čia gyveno pirmasis šio krašto Sibiro tremtinys, dvaro valdytojas B. Mikuličius, vyko stambiausias Suvalkijoje 1831 m. sukilimo mūšis pietvakariniuose Kvietiškio laukuose, nuo 1909 m. dvare veikė „Žiburio“ draugijos įkurta pradinė mokykla ir kt. Įvairiu laikotarpiu lankėsi pedagogai P. Arminas-Trupinėlis ir Petras Kriaučiūnas. 1919 m. Kvietiškyje žemės ūkio mokyklą  įsteigė agronomas Jonas Kriščiūnas, kuris Marijampolėje ir dvare gerais darbais garsėjo dar prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą: jo pastangomis 1913 – 1915 m. veikė Suvalkijos bitininkų draugija. Būsimasis mokslininkas Domas Aleksandravičius (1898 – 1958) į Kvietiškį atvyko 1926 m. ir čia įsteigė žemesniąją žemės ūkio mokyklą.

Dabar čia įsikūrusi Marijampolės kolegija, turinti 2 fakultetus: Edukologijos ir socialinio darbo (buvusi Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla) bei Verslo ir technologijų (buvusi Marijampolės aukštesnioji žemės ūkio mokykla). Kolegijoje  studentai mokosi 15-oje studijų programų.

Šiandien šioje istorinėje vietovėje susipažinsite su dvaro istorijos bei senovinių padargų ekspozicijomis, paklajosite dvaro takais, pastovėsite prie Sukilėlių ąžuolo, menančio 1831 m. mūšius. Išlikę įvairaus laikotarpio pastatai primins 18-19 a. medinių dvarų-palivarkų gyvenimo detales. O centriniuose kolegijos rūmuose  jūsų laukia marijampolietės dailininkės Neringos  Krivičienės  nutapyta Pranciška Butlerienė  bei paroda, skirta  Kvietiškio dvaro 300 metų sukakčiai paminėti.

Laukiame Jūsų ne tik jubiliejiniame renginyje šeštadienį, rugsėjo 16 d., bet ir visus Kvietiškio dvarui jubiliejinius metus. 1918 –ieji metai – Marijampolės, kultūros sostinės metai! Mes juos švenčiame jau nuo šio renginio!

Vida Mickuvienė, Marijampolės kolegijos lektorė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE