Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Lietuvos savanorių kelias (6)

Lietuvos savanorių kelias (6)

 

Liūdynės savanorių kapų paslaptys

Aiškinantis Liūdynės savanorių kapuose palaidotų karių asmenybes, išaiškėjo du savanoriai ta pačia pavarde. Tai Vincas Šukaitis. Vienas iš jų – Vyčio kryžiaus kavalierius iš Vyštyčio valsčiaus Kamionkos kaimo. 1919 m. rugsėjo mėnesį už narsą kovose su bolševikais apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi ,,Už Tėvynę“. Narsusis savanoris žuvo (dingo be žinios) 1920 m. rugsėjo 22 d. mūšyje su lenkais prie Augustavo, Smalencuose.

Liūdynės savanorių kapuose yra irgi Vinco Šukaičio kapas. Vilius Kavaliauskas savo leidinyje ,,Vilkaviškio krašto karžygiai“ rašo, jog Liūdynėje palaidotas ,,viverių valsčiaus Pabališkių kaime gimęs 2-ojo pėstininkų pulko eilinis Vincas Šukaitis, Kazio, žuvęs 1919 m. gegužės 21 d. prie Liūdynės dvaro vykusiame mūšyje su bolševikais.“

Iš įvairiuose istoriniuose šaltiniuose skelbiamos informacijos pavyko nustatyti tikslesnes vietoves, iš kurių yra kilę prie Liūdynės žuvę savanoriai.

Savanoris Kilikevičius Jonas, gimęs 1897 m. gyveno Būdviečių kaime (Keturvalakių valsčius), o savanorio, žuvusio ties Liūdyne 1919 m. gegužės 21 d., pažymėjimas išduotas 1937 m., įteiktas jo motinai Marei, gyvenusiai Kunigiškių kaime.

Savanorio Vinco Šukaičio, kilusio iš Veiverių valsčiaus, apdovanojimas įteiktas jo seseriai Apolonijai Miliauskienei, gyvenusiai Kisiniškių kaime (Alvito valsčius).

Pranas Marčiulionis, nukautas mūšyje prie Pakalniškių kaimo, netoli Liūdynės, 1919 m. gegužės 22 d., kilęs iš Pašventupio kaimo, Ašmintos valsčiaus (Prienų rajonas).

Bronius Sidabra iš Vilkaviškio žuvęs 1919 m. gegužės 21 d. tie Liūdyne. Jo tėvai gyvenę Lobiškių k. (Alvito valsčius). Vilkaviškio krašto muziejaus sudarytame savanorių vardyne tarp žuvusių prie Liūdynės minimi Vincas Brazaitis, Jonas Kemeža, Juozas Teiberis.

Panevėžio muziejininkai mini Kazį Kulikauską ir Antaną Mykolaitį. Karo istorikas Gintautas Surgailis teigia, kad prie Liūdynės dvaro palaidoti šie savanoriai: Antanas Mykolaitis, Vincas Sniečkus, Pranas Marčiulionis, Antanas Kerevičius, Jonas Kilikevičius, Bronius Sidabras, Vincas Sukaitis, Kazys Bieliauskas. (Iš leidinio ,,Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pulkas“).

Tikslesnius žuvusiųjų sąrašus teks tikslinti Lietuvos valstybės Istorijos archyve.

Autoriaus nuotraukoje – Liūdynės kapinės..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE