Pagrindinis > Naujienos > Marijampolėje paminėta Angelų sargų diena. Policija mini 100-ąsias metines

Marijampolėje paminėta Angelų sargų diena. Policija mini 100-ąsias metines

 

Rugsėjo 28-ąją Marijampolės apskrities VPK iškilmingai paminėjo Policijos-Angelų sargų dieną (spalio 2 d.). Šiais metais policija, kaip ir Lietuva, mini 100-ąsias metines, tad šventė ypatinga, ir gausus būrys policijos pareigūnų iš visų Marijampolės apskr. VPK teritorinių padalinių, orkestrui trenkiant maršą,iškilmingai atžygiavo iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios, kur buvo aukojamos Mišios už policijos darbuotojus.

Pasveikinti policijos darbuotojus atvyko būrys garbių svečių – Marijampolės savivaldybės merė, Seimo nario padėjėjai, įvairių teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų atstovai, buvusieji įstaigos vadovai bei kolegos iš Lenkijos.

Mišių metu GINTI. SAUGOTI. PADĖTI iškilmingai prisiekė 14 jaunų policijos pareigūnų. 20-čiai suteikti aukštesni vidaus tarnybos pareigūno laipsniai. Marijampolės apskr. VPK viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, Harimantas Poškevičius už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiektus rezultatus stiprinant teisėtvarką ir policijos dienos proga įteikė policijos generalinio komisaro ir apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko apdovanojimus88-iems policijos pareigūnams.

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Angelų Sargų dienos – Policijos šventės proga už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą padėkomis skatinami šie pareigūnai:

policininkas Gytis Grabauskas, Kalvarijos policijos komisariato vyriausiasis patrulis.

inspektorė Indra Dievižytė, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja.

komisaras inspektorius Jonas Meištas, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas.

komisarė inspektorei Laima Maučeckaitė-Žagarienė, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja.

Antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“

komisaras inspektorius Linas Čebanauskas, Šakių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas.

už nepriekaištingą darbą Lietuvos policijos generalinio komisaro padėka skatinamas

vyresnysis inspektorius Ramūnas Mozūraitis, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas.

vyresnioji inspektorė Simona Burinskaitė, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausioji tyrėja.

vyresnysis policininkas Vytas Račkauskas, Kalvarijos policijos komisariato vyriausiasis patrulis.

Už nepriekaištingą darbą antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ apdovanojamas

vyresnysis komisaras Mindaugas Baršys, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Policijos dienos proga:

  1. A p d o v a n o j a:

                      1.1. Antrojo  laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ komisarę inspektorę Dianą Gaižauskienę, Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją.

                      1.2. Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“:

                      1.2.1. komisarą Vaidotą Valošiną, Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją;

                      1.2.2. komisarą inspektorių Giedrių Šapalą, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją;

                      1.2.3. komisarą Donatą Merkevičių, Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyriausiąjį tyrėją;

                      1.2.4. komisarių inspektorių Airidą Remeikį, Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnįjį tyrėją.

                      1.3. Pirmojo  laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“:

                      1.3.1. komisarą inspektorių Česlovą Besarabovą, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją;

                      1.3.2. viršilą Renatą Jasaitį, Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių 1-ojo būrio vyriausiąjį patrulį;

                      1.3.3. vyresniąją inspektorę Jolitą Uldinskienę, Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėją;

                      1.3.4. komisarę Laurą Strimaitienę, Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkę;

                      1.3.5. vyresniąją komisarę Inetą Tunaitienę, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkę;

                      1.3.6. vyresnįjį komisarą Tomą Rainį, Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus viršininką;

                      1.3.7. komisarę inspektorę Irmą Radzevičienę, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniąją tyrėją.

                      1.4. Antrojo  laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ komisarę Virginiją Vencienę, Reagavimo skyriaus vyriausiąją tyrėją.

                      1.5. Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ policininką Valdą Undraitį, Jurbarko rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiąjį patrulį.

  1. R e i š k i a padėką:

                      2.1. komisarei inspektorei Agnei Vinčiauskaitei, Kriminalinės policijos žvalgybos skyriaus vyresniajai specialistei;

                      2.2. Jurgitai Vasiliauskienei, Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus specialistei;

                      2.3. komisarui inspektoriui Rimvydui Klimaičiui, Jurbarko rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresnajam tyrėjui;

                      2.4. inspektorei Agnei Pranaitytei, Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjai;

                      2.5. komisarui inspektoriui Žilvinui Grabauskui, Vilkaviškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresniajam tyrėjui;

                      2.6. inspektorei Simonai Žilinskaitei, Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjai;

                      2.7. Astai Vizgirdienei, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus specialistei;

                      2.8. Virginijai Kudirkienei, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus specialistei;

                      2.9. policininkui Mantui Sutkui, Šakių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;

                      2.10. inspektorei Ginetai Sutkutei, Šakių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjai;

                      2.11. viršilai Dariui Palšiui, Kalvarijos policijos komisariato vyriausiajam patruliui;

                      2.12. viršilai Arūnui Lukoševičiui, Kalvarijos policijos komisariato vyriausiajam patruliui;

                      2.13. vyresniajam policininkui Gediminui Pečkiui, Kazlų Rūdos policijos komisariato vyriausiajam patruliui;

                      2.14. jaunesniajam policininkui Žilvinui Gineikai, Kazlų Rūdos policijos komisariato vyriausiajam patruliui;

                      2.15. jaunesniajam policininkui Mantui Varneliui, Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;

                      2.16. Dovydui Venckauskui, Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos 2-ojo skyriaus vyresniajam, specialistui;

                      2.17. komisarui Gediminui Baliukoniui, Operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės (poskyrio teisėmis) viršininkui;

                      2.18. komisarui inspektoriui Skirmantui Guogai, Migracijos skyriaus vyresniajam specialistui;

                      2.19. Romai Rukienei, Migracijos skyriaus Šakių grupės vyresniajai specialistei;

                      2.20. inspektoriui Tautvydui Stumburevičiui, Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialistui;

                      2.21. vyresniajam inspektoriui Vytautui Jablonskiui, Kazlų Rūdos policijos komisariato tyrėjui;

                      2.22. policininkei Ramintai Samajauskienei, Šakių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiajai patrulei;

                      2.23. inspektoriui Jonui Klimui, Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniajam tyrėjui;

                      2.24. komisarei Gražinai Butkevičienei, Migracijos skyriaus Jurbarko grupės vyresniajai specialistei;

                      2.25. komisarui Regimantui Caunei, Kriminalinės policijos žvalgybos skyriaus vyriausiajam tyrėjui;

                      2.26. komisarui inspektoriui Juozui Žemaičiui, Kriminalinės policijos žvalgybos skyriaus vyresniajam specialistui;

                      2.27. viršilai Sergejui Ragaišiui, Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiajam postiniui;

                      2.28. policininkui Mantui Daukšiui, Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių 2-ojo būrio vyriausiajam patruliui;

                      2.29. inspektoriui Martinui Myru, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniajam specialistui;

                      2.30. viršilai Rimvydui Miliūnui, Operatyvaus valdymo skyriaus vyresniajam specialistui;

                      2.31. vyresniajam inspektoriui Dariui Salatkai, Operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės (poskyrio teisėmis) vyriausiajam postiniui;

                      2.32. policininkei Renatai Parulienei, Operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės (poskyrio teisėmis) Konvojaus grandies vyriausiajai postinei;

                      2.33. inspektoriui Linui Knyzai, Operatyvaus valdymo skyriaus Areštinės (poskyrio teisėmis) Konvojaus grandies specialistui;

                      2.34. inspektorei Agnei Matusaitei, Veiklos skyriaus tyrėjai;

                      2.35. policininkui Mantui Varnagiriui, Reagavimo skyriaus tyrėjui;

                      2.36. jaunesniajam policininkui Justui Sakatauskui, Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;

                      2.37. jaunesniajam policininkui Tadui Baranauskui,Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;

                      2.38. vyresniajai inspektorei Karolinai Gulbinei, Reagavimo skyriaus vyresniajai tyrėjai;

                      2.39. jaunesniajam policininkui Edvinui Kulbokui, Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui;

                      2.40. Šarūnui Ramanauskui, Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkui.

  1. Trimis papildomomis mokamomis atostogų dienomis skatinami:

                      3.1. vyresnįjį inspektorių Modestą Žemaitį, Kalvarijos policijos komisariato vyriausiąjį tyrėją;

                      3.2. komisarę inspektorę Viktoriją Siaurusevičiūtę, Kazlų Rūdos policijos komisariato vyriausiąją tyrėją;

                      3.3. komisarą inspektorių Ovidijų Šimkų, Jurbarko rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyresnįjį tyrėją;

                      3.4. inspektorių Deividą Dambrauską, Veiklos skyriaus tyrėją;

                      3.5. viršilą Evaldą Bendinską, Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių 2-ojo būrio vadą;

                      3.6. inspektorių Edgarą Valukonį, Reagavimo skyriaus vyresnįjį tyrėją;

                      3.7. vyresniąją inspektorę Danutę Daunienę, Veiklos skyriaus tyrėją;

                      3.8. komisarę inspektorę Rimą Kaminskaitę, Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiąją tyrėją;

                      3.9. vyresnįjį inspektorių Mindaugą Rašimą, Jurbarko rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiąjį tyrėją;

                      3.10. vyresnįjį inspektorių Artūrą Balčiūnaitį, Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją;

                      3.11. vyresniąją inspektorę Kristiną Paplauskienę, Reagavimo skyriaus vyresniąją tyrėją;

                      3.12. policininką Antaną Stagniūną, Reagavimo skyriaus vyriausiąjį patrulį;

                      3.13. inspektorių Rimą Rutkauską, Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją;

                      3.14. viršilą Edviną Jakevičių, Kazlų Rūdos policijos komisariato vyriausiąjį patrulį.

lightbox flickr galleryby VisualLightBox.com v6.1

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE