Pagrindinis > Naujienos > Paskutiniame senos kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti nuveikti darbai ir laukiantys iššūkiai

Paskutiniame senos kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti nuveikti darbai ir laukiantys iššūkiai

2021 m. vasario 10 d. nuotoliniu būdu vyko paskutinis šios kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta Tarybos veikla, pristatyta informacija apie Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ir regiono projektų įgyvendinimą bei kiti svarbūs regionui klausimai.

Tai paskutinis „senosios“ kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, nes įsigaliojus naujai Regioninės plėtros įstatymo redakcijai, regioninę politiką regionuose pavesta įgyvendinti juridinio asmens statusą turinčiam organui – regiono plėtros tarybai. Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo procedūros prasidėjo dar praėjusiais metais. Steigiamojo susirinkimo, vykusio 2011 m. lapkričio mėn., metu visos penkios Marijampolės regiono savivaldybės tapo Marijampolės regiono plėtros tarybos steigėjomis ir dalininkėmis ir jau nuo 2021 metų kovo mėnesio, atsižvelgiant į opiausias regiono problemas ir svarbiausius poreikius, savarankiškai planuos priemones ir sieks gauti finansavimą joms įgyvendinti.

Paskutiniojo Tarybos posėdžio metu Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė Tarybos veiklą 2020 metais. Jis informavo apie per metus įvykdytus Tarybos posėdžius, priimtus svarbiausius sprendimus. Posėdžiuose dauguma priimtų klausimų buvo susiję su iš Europos Sąjungos fondų lėšų siūlomų finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašų pakeitimu, sutaupytų lėšų suplanavimu, Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimu. Taryba praėjusiais metais pritarė integruotų teritorijų vystymo programos pakeitimui ir priėmė sprendimus dėl atstovų delegavimo į pasienio programų įgyvendinimo darbo grupes. Taip pat vyko ne viena diskusija su kitų institucijų atstovais sprendžiant regionui aktualius klausimus.

Vykusio posėdžio metu regiono savivaldybių merai pagal gautą Aplinkos ministerijos kvietimą išreiškė norą tapti pilotiniu regionu ir pasinaudoti galimybe gauti išsamias tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, skirtas įgyvendinti sėkmingą vandentvarkos įmonių jungimo procesą. Projekto esmė – pasirinktam pilotiniam regionui būtų parengiamos ir pateikiamos rekomendacijos, padėsiančios įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus stambinimo reformą Lietuvoje.

Posėdžio metu buvo pateikta Integruotos teritorijų vystymo programos  ataskaita už 2020 m. Pagrindinis programos tikslas – didinti užimtumą Marijampolės regione. Pagal visiems uždaviniams numatytus veiksmus programoje suplanuota – 21,8 mln. Eur lėšų, o išmokėta – 9,8 Eur lėšų. Pratęsdama įgyvendinamų projektų regione temą, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu Taryba į regiono projektų sąrašus yra įtraukusi 140 projektų, iš kurių – 70 baigti įgyvendinti, 67 – įgyvendinami, o 3 projektų paraiškos dar vertinamos. Iš viso suplanuota projektams įgyvendinti – 45,4 mln. Eur, t. y. 99 proc. visų Marijampolės regionui numatytų lėšų. Projektų finansavimo sutarčių sudaryta už 45 mln. Eur, o išmokėta projektams – 31,9 mln. Eur ES lėšų. Per 2020 m. daugiausia lėšų išmokėta Šakių rajono, Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse įgyvendinamiems projektams. Posėdyje buvo apžvelgta keletas jau baigtų įgyvendinti arba dar šiuo metu vykdomų regioninių projektų, kurių rezultatų laukia arba jais jau naudojasi ir palankiai vertina vietos gyventojai. Pasidžiaugta Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendintu projektu „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“, kurio metu buvo sutvarkyta Kalvarijos miesto centrinė dalis, atliekant Kalvarijos centro parko, Laisvės g., autobusų stoties modernizavimą. Buvo pakeistos dangos, įrengtas apšvietimas ir atnaujinta mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai ir įrengti nauji inžineriniai tinklai. Vykdant projekto veiklas, buvo atnaujintas autobusų stoties pastatas ir sutvarkyta aplink esanti teritorija, įrengtos prekyvietės. Taip pat pristatyti Marijampolės savivaldybės administracijos projektai „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje“ ir „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija“, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendinamas projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“. Įgyvendinant pastarąjį planuojama įkurti 40 naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė”, atnaujinti darželio edukacinės erdves, įsigyti vaikų kūrybiškumą skatinančias priemones. Šakiuose gyventojų poreikiai atliepti ir sujungtos atskiros miesto erdvės, įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių. Vilkaviškio miesto gyventojai laukia projekto, kuriuo bus kuriamos naujos viešosios poilsio ir laisvalaikio erdvės prie Šeimenos upės, rezultatų. Tvarkomoje teritorijoje bus įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas su apšvietimu, įrengtos pasyvaus poilsio erdvės (mažosios architektūros elementai), pramogų erdvė (įrengti lauko teniso kortai, lauko stalų žaidimų erdvė, augintinių vedžiojimo vieta ir kt.), kultūros bei meno erdvės (lauko meno galerijos erdvė).  

Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis pateikė informaciją apie vykdomo regioninės svarbos projekto UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus. Jis informavo, kad šiuo metu visiškai pabaigti statybos darbai (gamybinis pastatas, administracinis pastatas ir pagalbiniai statiniai), sutvarkyta infrastruktūra, įdiegta ir sumontuota gamybinė linija. Vyksta gamybinės įrangos instaliavimo ir derinimo darbai. Gamykloje buvo įdarbinta daugiau kaip 100 darbuotojų. Projekto investicijų vertė – ~ 50 mln. Eur.

Regiono plėtros departamento prie VRM

Marijampolės apskrities skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE