Pagrindinis > Dėmesio! > Pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

 

Šiandien visoje Europos Sąjungoje pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, padėsiantis užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą tarp ES valstybių narių ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą bei saugumą – du elementus, be kurių neįmanoma tikra skaitmeninė bendroji rinka.

„Taikant šį reglamentą ir aiškesnes tarptautinio duomenų perdavimo taisykles įmonėms ir bendrovėms, visų pirma mažesnėms įmonėms, atsivers naujų galimybių. Visose ES valstybėse suderintos taisyklės turėtų sudaryti sąlygas vystytis skaitmeninei ekonomikai,“ – sako Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas.  

Anot ministro, duomenų apsaugos reformos poreikis kilo dėl sparčios technologinės plėtros, kuomet išaugo duomenų rinkimo ir keitimosi jais mastas. Ministras akcentuoja, kad reformos tikslai ambicingi, bet tai puiki proga žmonėms daugiau sužinoti apie savo teises ir būti pasirengusiems jas ginti, o verslui ir valstybinėms institucijoms – iš naujo įsivertinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, apimtis, saugumą. Galima pasidžiaugti, kad artėjantis kai kurių naujų reikalavimų taikymas jau paskatino atsakingesnį organizacijų požiūrį į asmens duomenų tvarkymą, saugumo užtikrinimą, pagarbą žmogaus teisėms. Įgyvendinant reformą kylantys iššūkiai bus įveikti palaipsniui, nes šios reformos reikalavimai tikrai negali būti įgyvendinami per vieną dieną.

Teisingumo ministerija primena, kad vykstanti duomenų apsaugos reforma reikalauja verslui atlikti tam tikrus veiksmus, prisitaikant prie pakitusių reikalavimų, tačiau kartu tai yra galimybė kelti organizacijų kultūrą asmens duomenų apsaugos srityje, pakelti žmonių suvokimą apie asmens duomenų vertę ir būdus ginti savo privatumą.

Verslas ir viešojo sektoriaus institucijos turi įvertinti, kokie asmens duomenys ir kokiais tikslais tvarkomi, kokie teisiniai pagrindai, kuriais grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, nustatyti prioritetinius veiksmus, įvertinant didžiausią riziką duomenų subjekto teisėms bei laisvėms, pasirengti naujų reglamente numatytų duomenų subjektų teisių įgyvendinimui (pvz., kaip bus užtikrinta teisė į duomenų perkeliamumą).

Atkreiptinas dėmesys, kad už reglamento pažeidimus numatytos ne tik baudos, bet ir kitos poveikio priemonės. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija galės teikti nurodymus dėl pažeidimų ištaisymo, skirti įspėjimus, papeikimus, nustatyti laikiną arba galutinį draudimą tvarkyti duomenis ir kt. Inspekcija pasirengusi geranoriškai padėti verslui prisitaikant prie naujovių.

Smulkaus verslo atstovai į visus juos dominančius klausimus dėl reglamento įsigaliojimo gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba ieškoti reikiamos informacijos šios institucijos interneto svetainėje www.ada.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE